เตือนหากสงสัยป่วยไข้เลือดออก ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว

| |
อ่าน : 3,654

ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง/ทีม SAT/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

เตือนหากสงสัยป่วยไข้เลือดออก ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหากสงสัยอาการป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออก ขอให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็ว ถ้ามาช้าอาจทำให้อาการหนักก่อนถึงโรงพยาบาลได้  พร้อมขอให้ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” เนื่องจากในบางพื้นที่อาจยังมีฝนตกประปราย เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย หลังต้นปีนี้พบผู้ป่วยกว่า 3 พันรายแล้ว และเสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเด็กโตถึง 6 ราย

         นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงต้นปีนี้ แม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าฝน แต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอย่างประปรายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นน้ำขังตามพื้นที่และภาชนะต่างๆ เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ และอาจทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ได้เช่นกัน  สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2561 นี้ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61  พบผู้ป่วยทั้งประเทศ 3,072 ราย เสียชีวิต 9 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง 6 ราย และภาคใต้ 3 ราย

          นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กโตในช่วงอายุ 10-24 ปี (6 ราย) ผู้สูงอายุ (2 ราย) และวัยทำงาน (1 ราย)  และส่วนมากพบว่ามีโรคประจำตัวร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคอ้วน   ทั้งนี้ อาการร่วมกับไข้ที่พบในระยะแรกของผู้เสียชีวิต คือ อาการปวดท้อง ถ่ายเหลว และในบางรายได้รับการวินิจฉัยท้องร่วง หรือลำไส้อักเสบมาก่อนด้วย

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ช้าอาจทำให้อาการหนักก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้ และอาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น หากประชาชนหรือพบคนใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว มีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เช่น ไข้สูงมากโดยฉับพลัน ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ  ถ้ามีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย

          กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง  2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม