ตร.สัตหีบนำทีมเยาวชนอบรมห่างไกลยาเสพติด

| |
อ่าน : 1,677

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

ตร.สัตหีบนำทีมเยาวชนอบรมห่างไกลยาเสพติด thaihealth

แฟ้มภาพ

การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เข้าไปสู่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้หาวิธีสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากการศึกษาค้นคว้าเห็นว่า โครงการD.A.R.Eซึ่งเป็นโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ต.อ. ชโลธร เปรมปรี ผกก.สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.วิโรจน์ จริตรัมย์สวป.สภ.สัตหีบ เป็นประธานปิดการฝึกอบรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียนD.A.R.E.ประเทศไทย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 217 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมในพิธีปิด

          พ.ต.ต.วิโรจน์ จริตรัมย์สวป.สภ.สัตหีบ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ตระหนักถึงมหันตภัย การแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เข้าไปสู่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต จึงได้หาวิธีสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากการศึกษาค้นคว้าเห็นว่า โครงการD.A.R.Eซึ่งเป็นโครงการของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกว่า สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างได้ผลกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จึงได้ทำข้อตกลงร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนโครงการเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2542 โดยมีหลักสำคัญหลายประการ คือ การให้ข้อมูลของโทษบุหรี่ สุรา และยาเสพติด การสอบให้เด็กเกิดทักษะในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงให้เด็กเห็นถึงวิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติดเมื่อมีแรงกดดันจากเพื่อนวัยเดียวกัน และการเสนอทางเลือกนอกเหนือกรต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม