รพ.สวนปรุงพัฒนาระบบตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต

| |
อ่าน : 2,905

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รพ.สวนปรุงพัฒนาระบบตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต thaihealth

แฟ้มภาพ

โรงพยาบาลสวนปรุงพัฒนาระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ลดอาการกำเริบจากการขาดยา ครอบครัวและชุมชนสุขใจ เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และเล็งขยายผลในพื้นที่อีก

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการการตรวจรักษาผู้ป่วย จิตเวช และให้สัมภาษณ์ว่าโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 มีประชากรรวมประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นภูเขามากถึงร้อยละ 80 การเดินทางลำบาก ใช้เวลานาน และ มีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลขาดโอกาสในการได้รับบริการทางสุขภาพที่พึงได้จากโรงพยาบาลชุมชนที่มีเพียงแห่งเดียวในแต่ละอำเภอ โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงในการขาดยาสูงทำให้อาการทางจิตกำเริบส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน จึงได้ให้โรงพยาบาลสวนปรุงเร่งพัฒนาการบริการประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงหรือพื้นที่ห่างไกล โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในภาคบริการจิตเวชให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า การพัฒนาดังกล่าวโรงพยาบาลสวนปรุงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก พัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป โดยที่ตำบลแม่ตื่น ห่างไกลจากตัวอำเภออมก๋อยประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยสารรถประจำทางนานกว่า 3 ชั่วโมง มีประชากรรวมหนึ่งหมื่นกว่าคน มีผู้ป่วยจิตเวชในความดูแล 50 คน และร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษา ที่ต่อเนื่อง เพราะยากจน เดินทางลำบาก แต่ระบบริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารับการรักษาถึงโรงพยาบาลสวนปรุง

นายแพทย์ธรณินทร์ กล่าวอีกว่า ในการรับบริการตรวจรักษาทางอินเตอร์เน็ต ผู้ป่วยจิตเวชทั้งรายเก่าและรายใหม่และญาติจะเดินทางไปรอตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบล แม่อุสุ เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาทางไกล โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจคัดกรองอาการเบื้องต้น จากนั้นจะให้จิตแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงตรวจ โดยจิตแพทย์จะสามารถมองเห็นตัวผู้ป่วยและประเมินอาการทางจิตของผู้ป่วยจากการพูดคุยเหมือนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ จากการทดลองใช้ระบบพบว่าได้ผลดี สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางไปโรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งเคยใช้ครั้งละประมาณ 500-1,000 บาท ลดการเสียเวลาในการทำงานได้อย่างมาก และได้รับยารักษาชนิดเดียวกันกับที่โรงพยาบาลสวนปรุงใช้ ลดการขาดยา ครอบครัวผู้ป่วยสุขใจขึ้น ชุมชนมีความปลอดภัย โดยโรงพยาบาลสวนปรุงจะขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ อีก ซึ่งจะประชุมวางแผนร่วมกับเขตสุขภาพในเดือนมีนาคมนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม