นักวิชาการเร่งผลักดันพลังงานสะอาดพื้นที่พังงา

| |
อ่าน : 2,507

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

นักวิชาการเร่งผลักดันพลังงานสะอาดพื้นที่พังงา thaihealth

หอการค้าจังหวัดพังงา ร่วมกับ สสส. นำผู้เข้าสนใจเรื่องพลังงานสะอาดจำนวนกว่า 30 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแบบพลังงานสะอาด

โดยมี ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) ร่วมเป็นวิทยากร โดยหลังจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแบบพลังงานสะอาดครั้งนี้แล้ว จะคัดสรรผู้ที่สนใจเป็นต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาด มีการวัดระดับการผ่านเกณฑ์ เพื่อขยายฐานการใช้พลังงานสะอาด มีเป้าหมายกลุ่มอาชีพภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว ภาคส่วนราชการ

นักวิชาการเร่งผลักดันพลังงานสะอาดพื้นที่พังงา thaihealth

โดย ดร.สมพร กล่าวว่า จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างจังหวัดใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดเข้าใช้ในโรงแรม หรือ การใช้ชีวิตของประชาชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โรงเรียน รวมถึงกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ มีหลายๆ ภาคส่วนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมีเป้าหมายต้องการให้มีการใช้ได้จริงในทุกภาคส่วน

ด้าน ดร.ไพโรจน์ กล่าวว่า เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเยอะมากในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะผลกระทบของพลังงานดั้งเดิมที่ใช้อยู่ เช่น ถ่านหิน ซึ่งจะมีผลกระทบของมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนมีแนวคิดเรื่องของพลังงานสะอาดเป็นการทดแทน ถ้ามองในแง่ด้านเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าที่ชัดเจนของพลังงานทดแทนคือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้พลังงานดั้งเดิมเช่น ซึ่งไม่อาจควบคุมมลพิษได้ปัญหาที่ตามมาคือมลภาวะหมายถึงต้นทุนในการใช้ชีวิตของคน ซึ่งเชื่อว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตจะทำให้ต้นทุนส่วนนี้ลดลง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม