สสค.ชวนครู-นักเรียนในพื้นที่น้ำท่วมสร้างนวัตกรรมรู้ทัน-ตั้งรับภัยพิบัติ

โดย
| |
อ่าน : 3,137

สสค.จับมือ สสส.พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ชวนครู-นักเรียน   "ประถม-มัธยม" ในพื้นที่น้ำท่วม ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 4 ธีม "ลดเครียด-รู้ทันธรรมชาติ-เพิ่มทักษะตั้งรับภัยพิบัติ และฟื้นฟูเครือข่ายคนทำงาน" สู้อุทกภัย

สสค.ชวนครู-นักเรียนในพื้นที่น้ำท่วมสร้างนวัตกรรมรู้ทัน-ตั้งรับภัยพิบัติ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดให้ทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 1/2554 ให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา นครนายก กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติโดยประกาศไว้ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2554

"เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนได้มีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเรียนรู้ท่ามกลางวิกฤติน้ำท่วม และใช้เป็นบทเรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนไทยได้รูเท่าทันภัยธรรมชาติ การสนับสนุนครั้งนี้จึงมุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การสร้างเสริมสุขภาวะและบรรเทาความเครียดแก่นักเรียน 2.การเรียนรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 3.การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และ 4.การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและคนทำงาน" นายอุดม วงษ์สิงห์ นักวิชาการประจำโครงการกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการเข้ามาได้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม-26 ธันวาคมนี้ โดยสามารถเลือกประเด็นที่สนใจ 1 ประเด็น ภายใต้งบประมาณไม่เกินโครงการละ 100,000 บาท และคลิกดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอโครงการได้ที่ www.qlf.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-1811 หรือ 08-0587-8909 โทรสาร 0-2619-1812 และอีเมล floodedu@qlf.or.th หรือส่งโครงการมาได้ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ตู้ ปณ. 34 ปณฝ. สนามเป้า กรุงเทพฯ 10406 โดยให้วงเล็บที่มุมซอง : (เสนอโครงการโรงเรียนประสบอุทกภัย)

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม