กรมอนามัยเผยพ.ร.บ.เรื่องจัดตั้ง ‘ตลาด’

| |
อ่าน : 566

ที่มา : มติชน

กรมอนามัยเผยพ.ร.บ.การสาธารณสุขเรื่องจัดตั้ง ‘ตลาด’ thaihealth

แฟ้มภาพ

พ.ร.บ.การสาธารณสุขเรื่องจัดตั้ง ‘ตลาด’ หากฝ่าฝืนมีโทษตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ปรับสูงสุด 5 หมื่นบท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการจัดการตลาดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่า ในส่วนของ พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตลาดนั้น แม้จะเป็นกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดำเนินการ อย่างกรณีตลาดที่เป็นข่าวนั้น จะอยู่ภายใต้ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดูแล แต่มอบให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่นั้น ๆ บริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะดูแลในส่วนต่าง ๆ ทั้งโครงสร้าง แผงขาย ผู้ค้า จะต้องมีการจัดการให้สะอาด ไม่ให้มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลหรืออะไรก็ตามที่กระทบต่อผู้ซื้อส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง

“ปัญหาของเรื่องนี้มองว่า ไม่ใช่เรื่องสาธารณสุขอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องการเปิดตลาด มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้คงต้องอยู่ที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ว่าจะพิจารณาอย่างไรต่อไป แต่ในอนาคตหากสุดท้ายมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และต้องเปิดตลาดอีกนั้น ทางสำนักงานเขตที่ดูแลจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้ ทั้งตลาด ทั้งผู้อยู่อาศัย” นายสมชายกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่ตลาดอาจเปิดขึ้นโดยไม่รู้ว่ามีกฎหมายในการขออนุญาต นายสมชายกล่าวว่า หากอดีตอาจเป็นไปได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่าง ๆ มากขึ้น ข่าวสารก็มีเยอะ และตนไม่เชื่อว่าเจ้าของตลาดจะไม่ทราบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 3) 2560 ในหมวด 8 ว่าด้วยเรื่องตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร โดยกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามพ.ร.บ.ฯ หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ปรับสูงสุด 5 หมื่นบท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม