กรมอนามัยรับรองคุณภาพประปาภาคใต้

| |
อ่าน : 743

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

กรมอนามัยรับรองคุณภาพประปาภาคใต้ thaihealth

แฟ้มภาพ

“โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปา

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และกรมอนามัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปาที่ผลิตจากสถานีผลิตน้ำของ กปภ. และตรวจรับรองโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

          โดยล่าสุดสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาและในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาภูเก็ต ตะกั่วป่า พังงา, บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี, จันดี ทุ่งสง และนครศรีธรรมราชโดยใช้ชุดตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและตรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรีย พบว่า น้ำประปาทุกแห่งมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ. มีการควบคุมอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ทุกขั้นตอน

          นอกจากนี้กปภ. ยังได้สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นโดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาของประเทศไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกันและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐาน

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม