กรมอนามัยรับรองคุณภาพประปาภาคใต้

| |
อ่าน : 830

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

กรมอนามัยรับรองคุณภาพประปาภาคใต้ thaihealth

แฟ้มภาพ

“โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปา

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และกรมอนามัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา” ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิต” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปาที่ผลิตจากสถานีผลิตน้ำของ กปภ. และตรวจรับรองโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

          โดยล่าสุดสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาและในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาภูเก็ต ตะกั่วป่า พังงา, บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี, จันดี ทุ่งสง และนครศรีธรรมราชโดยใช้ชุดตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและตรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรีย พบว่า น้ำประปาทุกแห่งมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ. มีการควบคุมอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ทุกขั้นตอน

          นอกจากนี้กปภ. ยังได้สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นโดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาของประเทศไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกันและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐาน

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม