คลินิกหมอครอบครัวเดินหน้าสร้างสุขภาพปชช.

| |
อ่าน : 1,005

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

คลินิกหมอครอบครัวเดินหน้าสร้างสุขภาพปชช. thaihealth

แฟ้มภาพ

คลินิกหมอครอบครัวทุกพื้นที่ เดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ

สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) จัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าประชุมจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย ประธานศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์  ครอบครัวและการพัฒนาระบบปฐมภูมิของเขตสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานคลินิกหมอครอบครัวระดับจังหวัด และระดับเขตนำร่องในกรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย เขตดอนเมือง)

นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กล่าวว่า ตอนนี้คลินิกหมอครอบครัวเปิดดำเนินงานทั่วประเทศ 596 ทีม ลงทะเบียนกับสปค.แล้ว 553 ทีม แบ่งตามโรงพยาบาลแม่ข่ายที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 363 ทีม และโรงพยาบาลชุมชน 190 ทีม ซึ่งมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ถึง 124 ทีม

จากการที่คลินิกหมอครอบครัวมุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ผลการดำเนินงานของคลินิกทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนกับคลินิก ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไปแล้วถึง 69.74% และยังพบอีกว่า ร้อยละของผลการดำเนินงานด้านต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านการเยี่ยมบ้านเพื่อรักษาและฟื้นฟู เพิ่ม 62.47% ด้านการบริการชุมชนเพื่อควบคุมป้องกันโรค เพิ่ม 47.6% และด้านสุขภาพช่องปากเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพิ่ม 27.45%

นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง กล่าวต่อว่า คลินิกหมอครอบครัวดำเนินงานโดยยึดหลักการให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ทั้งร่างกาย ใจ สังคม ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสภาพ หลายพื้นที่สามารถจัดระบบการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยได้ดี โดยให้ประชาชนแจ้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทางไลน์ ซึ่งปรึกษาต่อไปที่ผู้ประสานงานของทีม พยาบาล แพทย์ ตามลำดับและตามความรุนแรงของโรค ผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่เมื่อจำเป็น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาล และประหยัดเงินค่าเดินทางได้ด้วย หรือกรณีมารักษาที่คลินิก ผู้ป่วยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอพบหมอประจำตัวได้เลย

ทำให้ลดเวลารอคอย ซึ่งจากการวิจัย พบว่า คลินิกหมอครอบครัวสามารถลดแออัดในโรงพยาบาลได้ 60% ลดการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ได้ถึง 172 นาที และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล 1,655 บาท/ครั้ง

นายแพทย์โกเมนทร์ กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัวที่ผ่านมาแม้ในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ส่งผลให้สุขภาพของประชาชน และผลกระทบด้านการเงินมีแนวโน้มดีขึ้น การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในปี 2561 จึงเน้นประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งทีมหมอครอบครัวดำเนินงานด้านนี้ได้เข้มแข็งอยู่แล้ว และอยากให้ทีมนำผลงานการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่มาเผยแพร่ โดยจัดทำเป็นคลิปวีดีโอความยาว 3 นาทีส่งมาประกวด ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม นำไปสู่การพัฒนางาน คลิปวีดีโอนี้จะถูกนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม