“วิ่งด้วยกัน 1 2 3” กระตุ้นสังคมสร้างสุขภาพ

| |
อ่าน : 5,854

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

“บิ๊กฉัตร” จับคู่คนพิการ “วิ่งด้วยกัน 1 2 3” กระตุ้นสังคมสร้างสุขภาพ ก้าวข้ามขีดจำกัด และความแตกต่างทางด้านร่างกาย กว่า 1,800 คน ร่วมวิ่งเรียนรู้ ปรับทัศนคติต่อคนพิการ เชื่อมั่นศักยภาพเท่าเทียมทุกคนในสังคม

“วิ่งด้วยกัน 1 2 3” กระตุ้นสังคมสร้างสุขภาพ thaihealth

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคีเครือข่าย จัดงาน “วิ่งด้วยกัน 1 2 3 กรุงเทพมหานคร” เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการและคนไม่พิการได้ออกมาวิ่งสร้างเสริมสุขภาพที่ดีด้วยกัน ก้าวข้ามข้อจำกัดและความแตกต่างทางด้านร่างกายด้วยการเติมเต็มกันและกันของคู่นักวิ่งที่จะก้าวเข้าสู่เส้นชัย เป็นการวิ่งที่ไม่หวังผลแพ้ชนะ แต่เป็นการวิ่งเพื่อเสมอกับทุกคนในสังคมโดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานเปิดงาน และร่วมวิ่งกับคนพิการทางสายตา ในระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ร.ต.ท.หญิง แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นักเทนนิสทีมชาติไทย มาร่วมเป็นไกด์รันเนอร์พาคนพิการวิ่งด้วยกัน

“วิ่งด้วยกัน 1 2 3” กระตุ้นสังคมสร้างสุขภาพ thaihealth

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า สสส.โดยแผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สนับสนุนโครงการ “ด้วยกัน” ในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางสังคม ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ให้คนพิการและคนไม่พิการให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ ผ่านการพัฒนาสุขภาวะในมิติทางกาย ได้แก่ วิ่งด้วยกัน, ปั่นด้วยกัน, และเต้นด้วยกัน โดยเฉพาะกิจกรรมวิ่งด้วยกันในวันนี้ เริ่มต้นครั้งแรก ในปี 2558 จนปัจจุบันมีคนพิการเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการขยายผลไปจัดในอีกหลายจังหวัด กิจกรรมวิ่งด้วยกันนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับคนพิการแล้ว สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและไม่พิการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ข้อมูลองค์ความรู้เหล่านี้ยังได้รับการขยายผลนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในสังคม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลในการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงของคนพิการ มุ่งเน้นให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเรื่องการดำรงชีวิตอิสระเพื่อให้สามารถสื่อสาร เดินทาง และจัดการตนเองได้ ตลอดจนบูรณาการงานด้านคนพิการในประเด็นสุขภาพทั้งมิติทางกาย จิต ปัญญา และสังคม

มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะภาคเอกชนที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนกิจกรรมวิ่งด้วยกัน Run2gether ซึ่งถือเป็นงานวิ่งที่มีไกด์รันเนอร์จับคู่วิ่งกับคนพิการ และเจตนารมณ์ของงานครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของมนุษย์ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ แปรเปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นพลังในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพราะทุกครั้งที่เรามองเห็นและยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกัน เราจะมีกำลังที่แข็งแกร่งมากขึ้น เหมือนที่กรุงไทย-แอกซ่า มองว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถของพวกเขากลับเป็นโอกาสและพลังที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน”

นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้ก่อตั้งบริษัท กล่องดินสอ จำกัด กล่าวถึงผลสำเร็จและการขยายผลอย่างต่อเนื่องของโครงการวิ่งด้วยกันว่า “ผลตอบรับของโครงการ นอกจากจะมีคนพิการทุกรูปแบบหลายร้อยคนมาวิ่งด้วยกันแล้ว คนไม่พิการที่ได้มาเป็นไกด์รันเนอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อคนพิการ หลายคนกลายมาเป็นเพื่อนและชวนกันไปทำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการพากลุ่มนักวิ่งคนพิการไปออกวิ่งในงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้องค์กรที่จัดงานวิ่งและสังคมได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการและมีงานวิ่งที่เปิดรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เกิดเป็นกระแสใหม่ในวงการวิ่งของประเทศไทย จากงานวิ่งเล็ก ๆ กลายเป็นงานวิ่งที่มีเครือข่ายใหญ่ขึ้น และเริ่มได้รับความสนใจจากภาคเอกชนอย่างบริษัทกรุงไทย-แอกซ่าที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรายเดือนและงานใหญ่ประจำปี”

สำหรับ งาน “วิ่งด้วยกัน 1 2 3 กรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิ่งใหญ่ประจำปีของโครงการวิ่งด้วยกัน Run2gether เป็นงานวิ่งที่มีการจับคู่วิ่งระหว่างคนพิการ และคนไม่พิการที่เป็นไกด์รันเนอร์ โดยแบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ 2 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากไกด์รันเนอร์อาสาสมัครทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่มาร่วมวิ่งพาคนพิการเข้าเส้นชัยไปด้วยกัน โดยมีจำนวนไกด์รันเนอร์ และคนพิการที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,800 คน ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของมิตรภาพระหว่างไกด์รันเนอร์ กับนักวิ่งคนพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บกพร่องทางสายตา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้พิการที่นั่งรถวีลแชร์ และผู้พิการทางสติปัญญา รวมทั้งอาสาสมัคร และผู้ประสานงานส่วนต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากที่มาช่วยให้การจัดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและราบรื่น

นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่าย “วิ่งด้วยกัน” ของนักวิ่งคนพิการและไกด์รันเนอร์ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดงานวิ่งด้วยกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นักวิ่งคนพิการและไกด์รันเนอร์ชวนกันออกไปวิ่งเสริมสร้างมิตรภาพและสุขภาพที่ดีต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook fan page : วิ่งด้วยกัน มินิมาราธอน หรือโทร 086-069-5652 อีเมล  info@klongdinsor.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม