เห็นชอบแนวทางป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา

| |
อ่าน : 1,080

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

เห็นชอบแนวทางป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา thaihealth

แฟ้มภาพ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรควัณโรค

​          ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานใน 3โรค คือ แนวทางการป้องกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผลสำเร็จของการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทย เพิ่มองค์ประกอบในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมป้องกันโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส และติดตามสถานการณ์และปัญหาพิษสุนัขบ้า

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยติดเชื้อวัณโรคดื้อยา ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรคเท้าช้างเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง เมื่อ 7 กันยายน 2560 แต่ยังต้องมีมาตรการต่อเนื่องในการเฝ้าระวังในพื้นที่แพร่โรคบางจังหวัดและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ที่ยังมีรอยโรคเหลืออยู่ รวมไปถึงการป้องกันโรคที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบโรค

สำหรับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยรับทราบมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เน้นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรณรงค์สื่อสารให้ความรู้ผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดเพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามแผนการรักษา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม