‘โครงการออมสุขภาพแบ่งปันสุขภาวะ’ ณ ชุมชนกุดลาด

| |
อ่าน : 836

ที่มา : แฟนเพจอีสานสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟนเพจอีสานสร้างสุข

‘โครงการออมสุขภาพแบ่งปันสุขภาวะ’ ณ ชุมชนกุดลาด thaihealth

‘โครงการออมสุขภาพแบ่งปันสุขภาวะ’ ณ ชุมชนกุดลาด

เมื่อก่อนชาวบ้านในชุมชนกุดลาดทำเกษตรแบบปลูกกินในครัวเรือน แต่ทำแบบสะเปะสะปะ บ้างก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยคอก บ้างก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี พอได้เข้าร่วมโครงการพวกเขาก็มีทิศทางในการทำเกษตรปลอดสารที่ชัดเจนขึ้นมาก สมาชิกในโครงการ ได้รับการอบรบเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

โดยทางหัวหน้าโครงการได้ประสานทางเกษตรอำเภอให้มาจัดอบรมให้ "ชาวบ้านตื่นเต้นและสนุกกับการเรียนรู้มากๆ" หัวหน้าโครงการเล่าให้ฟัง "ทำไปทำมาได้กิน เหลือกินก็ได้ขาย ลูกค้าในชุมชนก็ถามซื้ออยู่บ่อยๆ พอขายก็เก็บตังค์เข้ากลุ่มเพื่อไว้ทำกิจกรรมกลุ่ม และเอาไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก"

‘โครงการออมสุขภาพแบ่งปันสุขภาวะ’ ณ ชุมชนกุดลาด thaihealth

เมื่อโครงการเกิดความก้าวหน้า และสมาชิกโครงการสนุกกับการเรียนรู้ ชุมชนเลยเกิดความคิด "ทำแปลงรวม" โดยมีระบบการจัดการ สมาชิกแต่ละคนจะมาช่วยกัน มีการแบ่งตารางเวร มาปลูก มาเพาะต้นกล้า มาทำปุ๋ยหมัก และรดน้ำและใส่ปุ๋ย การทำแปลงรวมของสมาชิกโครงการ กลายพื้นที่สาธารณะ เป็นเหมือนห้องเรียนเกษตรกรปลอดสารพิษ นอกจากสมาชิกในชุมชนได้มาช่วยกันปลูกผักแล้ว พวกเขายังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก ได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และถามถึงสารทุกข์สุขดิบของคนในครอบครัวอีกด้วย

จากที่ได้กินผักที่ปลูกเอง สุขภาพกายใจ สุขภาวะของสมาชิกในชุมชนดีขึ้นเยอะเลย ผู้เฒ่าที่ป่วยเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลง สมาชิกท่านหนึ่งกล่าวทิ้งท้ายว่า "แค่ได้มาแยงเบิ่งผัก กะความสุขแล้ว" (แค่ได้มามองดูมาชื่นชมผัก ก็มีความสุขแล้ว) 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม