โฉมหน้าใหม่ชุมชนไร้ถังขยะ

| |
อ่าน : 5,033

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง

โฉมหน้าใหม่ชุมชนไร้ถังขยะ thaihealth

ขยะเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกไปเสียแล้ว ประชากรโลกทะลุ 7,000 ล้านคน ลองนึกดูว่าปริมาณขยะมหาศาลเพียงใด ในประเทศเจริญแล้ว การจัดการขยะในชุมชนเมืองผ่านพ้นปัญหา กระบวนการ วิธีการจัดการ ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาเผชิญปัญหา ทั้งการจัดการขยะในมือประชาชนและการจัดการขยะที่พ้นมือประชาชนไปสู่การจัดเก็บและการจัดการอีกกระทงหนึ่ง

โครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการจัดตั้งธนาคารขยะหรือคัดแยกขยะ เพื่อแปรขยะเป็นเงิน เช่น ถุงพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ขยะประเภทเศษผักในครัวอาจมาทำปุ๋ยชีวภาพ ส่วนที่เหลือเทศบาลต้องเก็บไปดำเนินการฝังกลบหรือวิธีการอื่น

เป็นความก้าวหน้าขั้นต้นของกระบวนการจัดการขยะของประเทศไทยที่ยังต้องพัฒนาไปอีกมาก

ที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนนทชัย เพนเทศ ประธานชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า ขยะในชุมชนเป็นปลายทางของปัญหา ประเด็นสำคัญจะจัดการขยะจากต้นทางคือครัวเรือนในชุมชนได้อย่างไร

“ทุกวันนี้เราจะจัดให้มีถังรองรับขยะ 7 จุด ๆ ละ 7 ถัง ชุมชนมีแนวความคิดที่ลดปริมาณขยะด้วยการลดจำนวนถังในแต่ละจุด ให้เหลือจุดละ 3-4 ถัง จาก 49 ถัง จะมีขยะเหลือเพียง 21-28 ถัง หรือลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จากของเดิม”

ในอนาคต จะไม่มีถังขยะเหลือตามจุดทิ้งขยะอีกต่อไป แต่ใช้วิธีการให้ลูกบ้านเก็บแยกขยะในครัวเรือนไว้ก่อน แล้วใช้วิธีการนัดแนะว่า รถขนขยะของเทศบาลเข้ามาวันไหน ช่วงเวลาใด ค่อยให้ลูกบ้านนำขยะมาทิ้ง ซึ่งสภาพปัจจุบันเองยังติดปัญหาว่า ระยะทางระหว่างบ้านกับจุดทิ้งขยะอาจอยู่ไกลกัน อาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่ให้รถขนขยะวิ่งผ่านเข้าทุกซอยเพื่อรับขยะโดยตรง ในความเป็นจริงคือรถขนขยะไม่สามารถเข้าซอยได้ เนื่องจากมีรถยนต์ส่วนบุคคลจอดขวางอยู่

ถ้าทำได้สำเร็จ ถังขยะที่เคยเป็นทัศนะอุจาดวางอยู่หน้าบ้านหรือชุมชนจะอันตรธานหายไป ขณะเดียวกันการจัดการขยะจะดีขึ้นเรื่อยๆ ลูกบ้านที่คัดแยกขยะก็จะมีรายได้จากขยะที่แยกไว้แล้ว เหลือขยะไม่มากนักที่ต้องเอาไปทำลายหรือฝังกลบ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะไปในตัว

“การจัดการแยกขยะไว้ก่อนในครัวเรือน จะทำให้คนลดการสร้างขยะไปในตัว เพราะต้องเก็บไว้บ้านตัวเองก่อน” นายนนทชัยกล่าว

เป็นแนวทางที่ทำได้ยาก แต่ใช่จะทำไม่ได้ อย่างน้อยมีบางชุมชนที่สามารถจัดการขยะได้ โดยไม่ต้องมีถังขยะวางให้รกตาหน้าบ้าน

ส่วนปัญหาอาชญากรรม นายนนทชัยเล่าว่า อาชญากรรมในชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่ 90% มาจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเช่าบ้านอยู่อาศัยในโครงการ เพราะลำพังคนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการเป็นประจำจะเป็นที่คุ้นหน้า คุ้นตากันอยู่แล้ว

“ทั้งโครงการมีบ้านอยู่ 506 หลัง เป็นบ้านที่เจ้าของปล่อยเช่า 150 หลัง หรือเกือบ 30% ฉะนั้นจึงเป็นจุดอ่อนให้คนที่หวังใช้ตรงนี้เข้ามาก่ออาชญากรรมได้”

คณะกรรมการชุมชนจึงวางแผนไว้ 2 อย่าง คืออย่างแรก พยายามขอร้องให้เจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าช่วยคัดกรองและเข้มงวดกับผู้เช่า เช่น การขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อง่ายต่อการติดตามหากมีคดีเกิดขึ้น อย่างที่สอง ขอเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดจากที่มีอยู่ 12 ตัว เป็น 16 ตัว เพื่อให้ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และลดภาระของทีมรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่อย่างจำกัด

“การคัดกรองคนเช่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง หรือการมีสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ทำไห้คนที่จะก่ออาชญากรรมต้องคิดหน้าคิดหลัง เช่นเดียวกับการมีกล้องวงจรปิดก็จะช่วยให้การติดตามสืบค้นผู้กระทำความผิดทำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกล้องที่สามารถจับภาพในเวลากลางคืนและทะเบียนรถได้ด้วย”

โฉมหน้าใหม่ชุมชนไร้ถังขยะ thaihealth

สำหรับเรื่องกีฬาหรือการออกกำลังกายที่นี่มีหลากหลาย โดยมีลานวิ่งหรือลานเดินออกกำลังกายความยาว 240 เมตร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาตั้งแต่ปี 2546 และยังคงให้บริการชุมชนอย่างยั่งยืนมาจนทุกวันนี้

กีฬาเปตองของชุมชนแห่งนี้ไปกวาดรางวัลที่ 1-2 มาทั้งระดับเขต ระดับประเทศและในระดับนานาชาติมาแล้ว สำหรับการเต้นแอโรบิกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเสียง ค่าจ้างครูสอนเต้นทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์ ในขณะที่เทควนโดนั้น เป็นเอกชนมาเช่าพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์ชุมชนเพื่อสอนเด็ก 3 กลุ่มวัย ตั้งแต่อายุ 3-16 ปี ซึ่งมีเด็กมาเรียน 40-50 คนเลยทีเดียว

“กีฬานอกจากจะช่วยให้คนได้ออกกำลังกายแล้ว สำหรับเด็กๆ พอมาเล่นกีฬาก็ไม่ต้องหมกมุ่นกับเรื่องที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดีอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมการได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนเอื้ออาทรดีเด่นอันดับ 1 หรือ 2 ของการเคหะแห่งชาติสองสมัย น่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความสุขของชุมชนแห่งนี้-เคหะชุมชนเอื้ออาทรปราณบุรีได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม