ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันนักสูบหน้าใหม่แม่ฮ่องสอน

| |
อ่าน : 2,063

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันนักสูบหน้าใหม่แม่ฮ่องสอน thaihealth

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสมาคมพัฒนาการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน ภาคีเครือข่ายและ สสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายสาธารณะที่จำเป็นเพื่อเด็กและเยาวชนแม่ฮ่องสอน Tobacco Free Generation ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมชี้แจงนโยบายสาธารณะที่จำเป็นเพื่อเด็กและเยาวชนแม่ฮ่องสอน Tobacco Free Generation ที่โรงแรมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และขยายผลการทำงานเชิงลึกกับกลุ่มภาคีเครือข่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 ระบุว่ามีเยาวชนไทยอายุ 15 -18 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 353, 898 คน 7 คนใน 10 คนจะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ กว่า 50,000 คน ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สูบบุหรี่ จำนวน 42,945 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 % ของประชากรที่อายุเกิน 15 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆได้จัดทำโครงการ Gen Z Gen Strong ไม่สูบ โดยมุ่งเน้นป้องกันเด็ก Gen Z คือเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่โดยภาพรวมของไทย ด้านมูลนิธิการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดำเนินการใน 3 เรื่องได้แก่ รณรงค์ป้องกันเด็กรุ่นใหม่สูบบุหรี่ รณรงค์คนสูบบุหรี่ให้เลิกสูบมากขึ้นและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม