มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา 'อ่านออกเขียนได้'

| |
อ่าน : 2,823

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา \'อ่านออกเขียนได้\' thaihealth

มรส.ร่วมงานวิจัยพัฒนา 'อ่านออกเขียนได้'

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มรส. กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) พร้อมภาคีโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีร่วมพัฒนาและภาคีร่วมสนับสนุนรวมกว่า 30 หน่วยงาน จัดโครงการ "วิจัยพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อส่งเสริมความรู้สุขภาวะภูมิปัญญาท้องถิ่น" ว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ว่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น เรียนรู้กระบวนการคิดที่มีพัฒนาการสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน จัดการความรู้เพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ๆ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนโยบายทางสังคมเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้าน อ.วิชุนี พันธ์น้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรส. กล่าวว่า ภาษาไทยในระดับประถมศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด สร้างพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ ที่ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเพื่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง การประกอบอาชีพ ชี้นำตนเอง แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสังคมชุมชน ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม