5 เครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ 'รองรับ 4.0'

| |
อ่าน : 896

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า 

5 เครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ \'รองรับ 4.0\' thaihealth

ผนึกกำลัง 5 ภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์-กระบวนทัศน์รองรับ 4.0

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.61 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เปิดเผยว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที่ 21 นายกฯ มีคำสั่งตั้งคณะอนุการการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน และมีตนเป็นที่ปรึกษา เพื่อประสานบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายต่างๆ ขับเคลื่อนสร้างกระบวนการคิดที่ถูกต้อง สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทย

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ คณะอนุกรรมการฯ จะจัดงานเปิดตัว ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “หลักคิดที่เหมาะสมของคนไทย” โดย นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และจะมีพิธีประกาศเจตนารมณ์ของ 5 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ประกอบด้วย เครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่าวสมัชชาสุขภาพ(สช.) เครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายศูนย์คุณธรรม เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 500 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม