เฝ้าระวังอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส

| |
อ่าน : 1,196

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

เฝ้าระวังอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส thaihealth

แฟ้มภาพ

          รายงานข่าวแจ้งว่า กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้แจ้งแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล และชุมชน

 โดยแนะนำ วิธีการดังนี้ประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองให้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือนานๆบ่อยๆด้วยน้ำสบู่” ตรวจสุขภาพเด็กประจำวันและบันทึกทุกวัน หากพบผู้ป่วยในพื้นที่แจ้งเจ้าหนาที่สาธารณสุขทันที เมื่อเด็กป่วย ปฏิบัติดังนี้ จัดให้นอนในห้องแยก หรือใช้ผ้าม่าน/ฉากกั้นเป็นสัดส่วนจากเด็กปกติอย่างน้อย 1 เมตร ให้สารน้ำเกลือแร่(ORS)ทดแทน แยกของเล่น ของใช้ต่างๆจากเด็กปกติ แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านและควรให้หยุดเรียนเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น กระหายน้ำมาก อ่อนเพลีย อาเจียน ถ่ายเป็นจำนวนมาก / เป็นมูกปนเลือด ควรส่งแพทย์ทันที

          สำหรับวิธีทำลายเชื้อโรคด้วยการทำความสะอาดอุปกรณ์และสิ่งของ สถานที่ รวมทั้งเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์ไม่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้) ขยะติดเชื้อ ให้รวบรวมใส่ถุงขยะมัดปากถุง รอรถขยะเก็บก้ำจัดหรือเผาทำลาย การกำจัดเชื้อใช้น้ำยาซักผ้าขาว เช่น ไฮเตอร์ครึ่งฝา ผสมน้ำ600 ซีซี แช่ทิ้งไว้ 30 นาทีควรแยกทำความสะอาดผ้าปูที่นอนกับ เสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ห้องน้ำ ให้ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ ท้าความสะอาดต่อเนื่อง 3 วันหลังผู้ป่วยหยุดถ่าย เน้นการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ

          ส่วนการดำเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาด ควรเน้นมาตรการทำลายเชื้อที่ถูกต้องและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ดำเนินการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคในบ้านเด็กป่วยและสอบสวนโรคในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ตามผู้ป่วยและสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าการระบาดของโรคจะสงบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม