หนุนใช้กม.เข้ม-ตั้งองค์กรดูแลอุบัติเหตุบนถนน

| |
อ่าน : 2,319

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 

หนุนใช้กม.เข้ม-ตั้งองค์กรดูแลอุบัติเหตุบนถนน thaihealth

แฟ้มภาพ

หนุนใช้ กม.เข้ม-ตั้งองค์กรดูแลอุบัติเหตุบนถนน เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก ด้านวิกฤติบำบัดและอุบัติเหตุ และประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมรายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน ของกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่า ปี 59 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 22,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 58 ประมาณ 3,000 ราย ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลงได้มาจาก 2 ปัจจัยคือ 1. ระบบจัดการอุบัติเหตุความปลอดภัยทางถนน ยังไม่ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ที่รับผิดชอบ และขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวโดยตรง

น.พ.วิทยา กล่าวต่อว่า การจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และองค์การสหประชาชาติ ที่ระบุว่า หากจะประสบความสำเร็จในปัญหาที่ยาก และใหญ่โต ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นกิจจะลักษณะ เพราะเป็นฐานรากบันไดขั้นที่ 1 ในการดำเนินการที่เป็นไปในแนวยุทธศาสตร์ได้ เพื่อจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้แม้ปัจจุบันไทยจะพยายามผลักดันให้มีหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนโดยตรง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สอจร. และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) เป็นต้น แต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าหน่วยงานจะออกมาเป็นแบบใด และอยู่ภายใต้กระทรวงใด ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลต้องตัดสินใจโดยด่วน เพราะเป็นเรื่องสำคัญ

น.พ.วิทยา กล่าวด้วยว่า ส่วนปัจจัยที่ 2 คือ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเท่าที่ควร แม้กฎหมายประมาณ 70-80% จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่การใช้ยังไม่เต็มที่ตามมาตรฐานสากล เช่น กฎหมายให้ประชาชนสวมหมวกกันน็อก ซึ่งมีกฎหมายใช้มาแล้ว 20 ปี แต่ปัจจุบันประชาชนใส่หมวกกันน็อกประมาณ 50% ขณะที่คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ (จยย.) ควรใส่ 100% แต่พบว่า คนซ้อนท้ายใส่หมวกกันน็อกแค่ 15% ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่ และคนซ้อนท้ายรถ จยย. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนจำนวนมาก หากมีการสวมหมวกกันน็อกตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ช่วยลดการเสียชีวิตจาก จยย. ได้ประมาณ 5,000 คนต่อปี

น.พ.วิทยา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด, การเมาแล้วขับ และการไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ยังห่างไกลจากการบังคับใช้ที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการไม่มีใบอนุญาตฯ พบว่า คนขับขี่รถ จยย. มากกว่าครึ่งไม่มีใบอนุญาตฯ ทั้งที่เป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าผู้ขับขี่ผ่านการอบรมที่มีมาตรฐาน และมีวุฒิภาวะในการขับขี่ดีพอ ช่วยทำให้อุบัติเหตุลดลงได้ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลต้องสั่งการให้ สตช. รับผิดชอบ และติดตามอย่างจริงจัง อีกทั้งควรสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องตรวจจับความเร็วรถ ต้องเพียงพอ พร้อมใช้งาน รวมทั้งต้องมีระบบจัดการกับผู้ที่ได้รับใบสั่งที่กระทำผิดแล้วต้องมาเสียค่าปรับ เป็นต้น

นพ.วิทยา กล่าวด้วยว่า คาดการณ์ว่าในปีนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนไม่น่าจะลดลง ผู้ที่ขับขี่รถ จยย. บนท้องถนนประมาณ 80% ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้การขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขการเกิดอุบัติบนท้องถนน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อผลักดัน ให้ภาคราชการเห็นความสำคัญ และออกมาตรการในการดำเนินการ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยทางถนน ในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นผลภายใน 1-2 ปีหลังจากจัดตั้งสถาบันฯ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม