ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 61

| |
อ่าน : 3,456

ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 61 thaihealth

เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์เน้นลดเหล้า หยุดความรุนแรง สร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การรวมกลุ่มของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา และเนื่องในวันวาเลนไทน์และเทศกาลแห่งความรักปี 2561 กลุ่มเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาจึงจัดโครงการรณรงค์สร้างสรรค์เนื่องในวันวาเลนไทน์โดยใช้แนวความคิดเรื่องของการลดเหล้า หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

นางสาวดารณี เขื่อนวงศ์วิน ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในฐานะแกนนำเครือข่ายฯ ได้เสนอแนวคิดเรื่องของความรุนแรงในกลุ่มผู้หญิง และนักศึกษาหญิง ซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเป็นส่วนส่งเสริมทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง จึงอยากจะให้มีการรณรงค์ในเรื่องของความรักที่ปลอดภัย รักต้องไม่เสี่ยง จึงเป็นหนึ่งแนวคิดของเครือข่ายในการรณรงค์เพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่รัก โดยในความหมายของความรุนแรงไม่ได้หมายถึงความรุนแรงต่อร่างกายเท่านั้น แต่การแสดงทำให้เกิดความรู้สึกกลัวหรือเกิดความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งในอดีตเราต้องยอมรับว่าสังคมชายเป็นใหญ่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมไทย เหมือนที่เราจะเคยได้ยินว่า ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง แต่ปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยน่าจะเรียนรู้และพยายามแก้ไขปัญหาและเชื่อว่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่น่าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ 

ออกโปสเตอร์รณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ปี 61 thaihealth

โดยเริ่มต้นจากตัวผู้หญิงและผู้ชายที่จะต้องริเริ่มในการทำงานในเรื่องนี้ไปพร้อมกัน ส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าในกลุ่มผู้ชายควรจะมีการลดความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดอันตรายหรือความรุนแรงหรืออาการมึนเมาที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ ส่วนในมุมมองของผู้หญิงคิดว่าต้องมีการมองปัญหานี้เพราะหากว่าหลายคนต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ความหวาดระแวงต่อการใช้ความรุนแรง จะต้องมีการบอกต่อซึ่งในสังคม คนที่ไว้ใจ หาเพื่อนที่ปรึกษา อดีตเราอาจจะคิดว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงหรือการทะเลาะวิวาทกับคนรักหรือแฟนเป็นเรื่องปกติแท้ ไม่ควรบอกใคร ดังนั้นการเปิดปากหรือการส่งเสียงถึงปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้อีกด้วย

ทั้งนี้ทางเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ทำการสำรวจและเฝ้าระวังกิจกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ในปีนี้อีกด้วย เพื่อจะเป็นการเฝ้าระวังการกระทำความผิดรวมไปถึงการรวบรวมกลยุทธ์ร้านเหล้า สถานบันเทิง และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะจัดทำเป็นรายงานและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็กเยาวชนต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร้านเหล้าในพื้นที่รอบสถาบันการศึกษาต่อไปอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม