บริการฝังรากฟันเทียมผู้สูงวัยฟรี-สานต่อที่พ่อทำ

| |
อ่าน : 9,213

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

บริการฟรี! ฝังรากฟันเทียมผู้สูงวัย-สานต่อที่พ่อทำ thaihealth

แฟ้มภาพ

บริการฝังรากฟันเทียมฟรี เพื่อสนองพระราชปณิธานในหลวง ร.9 ตั้งเป้า 6 พันรายใน 3 ปี ขอรับบริการได้ที่ 20 รพ. ที่ร่วมโครงการ

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ ผอ.โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) กล่าวว่า จากความสำเร็จของ “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” สู่ “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ที่ให้บริการฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 10,000 ราย และ 8,400 รายทั่วประเทศตามลำดับ ซึ่งเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาล 9 ที่ทรงห่วงใยประชาชนในเรื่องของสุขภาพฟัน

ทรงมีพระราชดำรัส ว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” และยังได้รับสั่งต่ออีกว่า “คนเรานั้นถ้าสุขภาพในช่องปากไม่ดี ก็จะทำให้สุขภาพด้านอื่นๆ ด้อยไปด้วย” จากพระราชดำรัสในครั้งนั้น ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และก.สาธารณสุข จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุที่ฟันหลุดหมดปาก จะนิยมใส่ฟันเทียม เมื่อใส่ไปแล้วเวลาพูด ฟันเทียมมักจะหลุดออกมา หรือเวลาเคี้ยวอาหารก็จะทำให้รู้สึกเจ็บ การใส่รากฟันเทียมลงไป จะทำให้ฟันเทียมทั้งปากแน่นขึ้น สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น โดยให้ผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสรักษาสุขภาพช่องปาก ได้มีโอกาสเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมบริเวณขากรรไกรล่าง รายละ 2 ชุด ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการฝังรากฟันเทียมสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจาก 2 โครงการที่ผ่านมาคือ จะใส่รากฟันเดี่ยวให้ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันในบางส่วน โดยเฉพาะฟันบดเคี้ยว หรือ ฟันกราม ให้คนละ 2 ราก ตั้งเป้า 3 ปี 6,000 ราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผ่านการคัดกรองจากทันตแพทย์โดยติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง คือ ภาคเหนือ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา รพ.เชียงรายฯ จ.เชียงราย รพ.แพร่ จ.แพร่ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง รพ.น่าน จ.น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.เทพรัตน์ จ.นครราชสีมา รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น รพ.สรรพสิทธิฯ จ.อุบลฯ ภาคใต้ รพ.ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบฯ, รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รพ.สตูล จ.สตูล, รพ.ตรัง จ.ตรัง, รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎ์ธานี ภาคตะวันออก รพ. ขลุง จ.จันทบุรี รพ.ระยอง จ.ระยอง ภาคกลาง รพ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี สถาบันประสาทวิทยา กทม. และ คลินิกทันตกรรม ADTEC จ.ปทุมธานี สอบถาม 0-2564-6960-1, 0-2564-7000 www.adtec.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม