แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20

| |
อ่าน : 4,064

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงวัย

ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20 พร้อมด้วยนางเสาวนีย์ ประทีบทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา , นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม , คณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและชมรมผู้สูงอายุจากอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และยังมีหน่วยงานอื่นๆ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา , สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ สำหรับกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัดได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ 140 หมู่บ้าน กว่า 80 ชมรม จำนวนกว่า 5,000 คน ได้มาพบปะสังสรรค์ เล่นกีฬาเชื่อมความสามัคคี และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานั้น ถือเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะออกกำลังกายอย่างจริงจังต่อเนื่อง แม้การแข่งขันกีฬาในวันนี้จบสิ้นลงๆ ไปแล้ว ขอให้ทุกชมรมนำประเภทกีฬา ไปปรับใช้เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพต่อเนื่อง ต่อไปทุกวันทุกครั้งที่มีการรวมกลุ่ม ทั้งนี้ เพราะกระทรวงสาธารสุขได้เสนอแนวทางการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุให้ได้ผลดี ควรจะออกกำลังกายต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน วันละอย่างน้อย 30-45 นาที จึงจะได้ผลดีต่อร่างกายนานัปการ อาทิ ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ , ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ ทำงานได้ดีขึ้น , ป้องกันโรคหัวใจ , ความดันโลหิต ไม่เป็นลม หน้ามืดง่าย ทำให้กระดูกแข็งแรง เพิ่มความต้านทานโรค และชะลอความชราภาพ

ด้าน นางเสาวนีย์ ประทีปทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กีฬา "ช่อลำดวนเกมส์" ถือเป็นกีฬาอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุ ที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุของชมรมในอำเภอต่างๆ สำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 20 นี้ จังหวัดสงขลา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมคนทุกวัยสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีกิจกรรม ได้แก่ หมู่ธง , ขบวนพาเหรด , กองเชียร์ และการเปิดสวนสนามด้วยการออกกำลังกายแบบมโนราห์ประยุกต์ของผู้สูงอายุจากชมรมต่างๆ ใน 16 อำเภอ อีกด้วย สำหรับชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในปีนี้ ก็เป็นกีฬาง่ายๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย เช่น กีฬาเปตอง , โยนลูกวอลเล่ย์บอลลงตะกร้า , วอลเลย์บอลข้ามคน , โบว์ลิ่ง , วิ่งผลัดแต่งตัวอุ้มแตงอ้อมหลัก และทูนของพลัด (หม้อ 5 ใบ)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

บริโภคผักผลไม้  ข้อเสื่อม  การรับประทานอาหาร  พลังอิน  ระบบบริการ  โฆษณาออนไลน์  คุณลักษณะ  เสพยา  ความหลากหลายของชาติพันธุ์  นวัตกรรม  ความปลอดภับบนท้องถนน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  มิติใหม่การสร้างสุขในองค์กรธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  บ้านเรือน  สด  เคอร์ซีทิน  ขนมกรุบกรอบ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  วันเสียตัว  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม