'นาเจริญ' ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่

| |
อ่าน : 1,354

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สุขภาวะชุมชน

\'นาเจริญ\' ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นาเจริญ  ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดกิจกรรม วิถีพุทธต่อเนื่องตลอดปี หวังสร้างต้นแบบ บุคคล ครอบครัว ลด ละเลิก สกัดนักดื่มหน้าใหม่

เป็นโครงการรณรงค์ทั่วพื้นที่ตำบลนาเจริญแบบดาวกระจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดื่มและรณรงค์สร้างความดีตามแบบวิถีพุทธนาเจริญให้คงอยู่ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการจัดงานให้ความรู้ในการควบคุมเครื่องดื่มฯการใช้ชีวิตพอเพียง,การสร้างวัฒนธรรมอันดีไม่ให้สูญหายสืบทอดสู่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงาน, เครือข่ายพระสงฆ์และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมมาขึ้นทั้งนี้ขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงและเครือข่ายพระสงฆ์ระดับอำเภอและจังหวัด 2.สร้างบุคคล/ครอบครัว/ผู้นำ/หน่วยงาน/เครือข่ายลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร สกัดนักดื่มหน้าเก่าและนักดื่มหน้าใหม่ 3.เพื่อสร้างกองทุนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้เลิกเหล้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม