กรม สบส. แนะ ยึดหลักสุขบัญญัติ ช่วงอากาศเปลี่ยน

| |
อ่าน : 536

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรม สบส. แนะ ยึดหลักสุขบัญญัติ ช่วงอากาศเปลี่ยน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะประชาชนเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ยึดหลักสุขบัญญัติด้วยการสวมเสื้อกันหนาว เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ๆ ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนหลังทานอาหาร และหลังขับถ่าย รวมทั้งออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ ในทุกภาคของประเทศไทยต่างมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณภูเขา ที่มีอากาศหนาวจัด หมอกลงในตอนเช้า และน้ำค้างลง  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ที่ต้องออกเดินทางในช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่  ซึ่งอาจเกิดมีอาการเป็นไข้แบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ หนาวสั่น คัดจมูก เจ็บคอ และมีอาการไอจากหลอดลมอักเสบ ซึ่งอาการจะรุนแรงและป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา และหากมีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์ เนื่องจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ ปอดอักเสบ ซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวแนะประชาชนให้ดูแลสุขภาพ ทำร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี  ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โรคภูมิแพ้ และผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ทั้งนี้ สามารถนำหลักการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาว ดังนี้ 1) สวมเสื้อผ้าให้หนามากพอ เป็นเสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ หรือเสื้อโค้ท และควรสวมหมวก ถุงเท้า เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย ให้พกผ้าห่มติดกระเป๋า ก่อนนำเสื้อหนาวมาสวมใส่อาจมีไรฝุ่นติดมา ให้นำมาซักให้สะอาดและตากให้แห้ง  2) ไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ หลอด ชาม ช้อน 3) ทานอาหารปรุงสุกร้อนๆ ดื่มน้ำขิงอุ่นๆ คลายหนาว     ไม่ดื่มน้ำเย็นจัด  4) ล้างมือก่อนหลังทานอาหาร และหลังการขับถ่ายให้สะอาด โดยพกเจลล้างมือติดตัวไปด้วย 5) ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายในยามเช้าปรับสมดุลสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย วิธีการดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกคนทุกวัย ทำให้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข สดชื่น เป็นภูมิป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านสุขภาพได้ทางคลังความรู้ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (healthydee.moph.go.th) และเฟซบุ๊ก : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม