ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้

| |
อ่าน : 894

ที่มา : Kiddee News 

ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้ thaihealth

กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ชวนน้องๆ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมคิดทำสื่อดีเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนในภาคใต้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2561  กลุ่มละครมาหยา  ได้จัดคาราวานโรดโชว์เพื่อประกาศโจทย์โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะชุมชนภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ให้กับน้องๆนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กว่า 70คน เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่คิดดีอาสาทำสื่อดีเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้ thaihealth

นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ได้กล่าวว่า คิดดีไอดอล เป็นกิจกรรมที่ชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำสื่อดีให้เกิดเป็นพลเมืองตื่นรู้ โดยทำเรื่องเล็กๆทีมีความหมายมีคุณค่าและสามารถสร้างสื่อดีผ่านไอเดียที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เกิดเป็นไอดอลคนสร้างแรงบันดาลใจผ่านสื่อมีเดียให้เกิดกระแสสังคมที่สร้างสรรค์ ที่ผ่านมาได้มีการจัดคาราวานโรดโชว์เพื่อประกาศโจทย์โครงการ ให้นักศึกษา น้องๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ศรีวิชีย กว่า 100 คน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก สังเกตจากการส่งใบสมัครและส่งคลิปแนะนำประเด็นในพื้นที่ที่อยากสื่อสารและอยากทำสื่อดีในชุมชนพื้นที่ของตนเอง

กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการชี้แจงประกาศโจทย์ของโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะภาคใต้แล้ว น้องๆที่เข้าร่วมยังได้รับฟังคำแนะนำรวมไปถึงเทคนิคดีๆ ในการเป็นนักคิดสร้างสรรค์สังคมด้วยพลังสื่ออาสาของคนรุ่นใหม่  ผ่านสื่อมีเดียพร้อมที่จะสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ และพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนผ่านแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ในภาคใต้

ชวนคนรุ่นใหม่สร้างพลเมืองอาสา สื่อดีในภาคใต้ thaihealth

ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์  ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ได้กล่าวเชิญชวนนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการประกาศโจทย์ในครั้งนี้ ว่าสังคมปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารที่ดีคือการพัฒนามาจากแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ ที่อยากจะสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีจิตสาธารณะมากขึ้น โครงการคิดดีไอดอลถือเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อดีและสื่อสารชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ด้านสุขภาวะที่ดีไปด้วย

นางสาวสุรีย์พร แซ่ลิ้ม หรือน้องชมพู่  ตัวแทนคิดดี-ไอดอล รุ่นที่1 ตัวแทนและแกนนำอาสานักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ได้มาพูดเพื่อสร้างแรงบันดานใจให้กับน้องๆที่เข้ามารับฟังการประกาศโจทย์ในครั้งนี้ ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถต่อยอดศักยภาพในการทำงานและเปิดโอกาสในการปล่อยพลังความคิดหรือการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงยังเป็นการปลุกความเป็นจิตอาสาเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดี ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยสื่อของคนรุ่นใหม่ และยังกล่าวอีกว่าการเข้าร่วมโครงการนี้เป็นการสร้างผลงานที่ดีให้กับตัวเองเพราะมีประสบการณ์จากโครงการที่มีความหลากหลาย  และได้เชิญชวนให้น้องๆเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านของน้องๆ ด้วย

การประกาศโจทย์โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะชุมชนภาคใต้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเห็นพลังของนักสื่อสารสร้างสรรค์ในการเริ่มคิดและลุกขึ้นมาทำสื่อดีในพื้นที่ ถือเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์สังคมในการคิดร่วมกันทำสื่อดีให้เกิดเป็นพลเมืองตื่นรู้ ที่ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

..

Roadshow โครงการ KiddeeIdol ปี 2

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม