ล้างตลาดสดรับเทศกาลตรุษจีน

| |
อ่าน : 1,918

ที่มา : แนวหน้า

ล้างตลาดสดรับเทศกาลตรุษจีน thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สร้างความมั่นใจ อาหารปลอดภัย ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล โดยร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าล้างตลาด พร้อมตรวจการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน เพื่อเตรียมการรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน แต่ละบ้านต่างเริ่มจับจ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรียมข้าวของและอาหารสำหรับเซ่นไหว้และรับประทานร่วมกันในวันตรุษจีน กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบและอาหาร ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ล้างตลาดรับเทศกาลวันตรุษจีน” สะสางสิ่งของเหลือใช้และไม่จำเป็นใต้แผงค้าและภายในบริเวณตลาด ทำความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน แผงค้าและบริเวณโดยรอบตลาด ฉีดล้างฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาคลอรีน กำจัดแมลงและสัตว์พาหะโรค เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการที่จะเข้ามาซื้อวัตถุดิบและอาหารปรุงสุกในตลาด นอกจากนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสุขอนามัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดในเรื่องการรักษาความสะอาดและการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัย ร่วมสร้างกรุงเทพฯเป็นเมืองอาหารปลอดภัยต่อไป

ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพอาหารสำนักอนามัยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต สุ่มตรวจคุณภาพอาหาร ทั้งผัก ผลไม้สด อาหารทะเล อาหารแห้ง และเนื้อสัตว์ ภายในตลาดสด ซูเปอร์มาร์เก็ต สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งในช่วงตรุษจีนนี้จะมีการจับจ่ายเนื้อสัตว์จำนวนมาก กทม.มีมาตรฐานการตรวจสอบเนื้อสัตว์ ด้วย Scan Me ประชาชนที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์เพื่อไปเซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนนี้ สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และกรรมวิธีที่ปลอดภัย จากรหัสการผลิตที่ชัดเจนหรือ QR Code บนฉลากสินค้า ที่แผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ในห้างสรรพสินค้า หรือในตลาดสดขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม