กทม.ตรวจเข้มอาหาร-ผักสด มุ่งสู่เมืองอาหารปลอดภัย

| |
อ่าน : 733

ที่มา : เดลินิวส์

กทม. ตรวจเข้มอาหาร-ผักสด มุ่งสู่ เมืองอาหารปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กรุงเทพฯ ตรวจสอบหาสารเคมีบริเวณตลาดในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผักสดที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค

ในช่วงเดือน ก.พ. นี้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติงาน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดบริเวณตลาดในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผักสดที่ปลอดสารเคมีให้กับผู้บริโภค โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักสด ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ต้นหอม ถั่วฝักยาว ผักชี พริกขี้หนู ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  จากสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค และสารฟอร์มาลีน ตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ ท้องร่วง และท้องเสีย รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมถึงบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร เช่น ผู้ปรุงอาหารหรือผู้ค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งตลาดและร้านค้าต่างๆ

โดยจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร และตรวจแนะนำปรับปรุงยกมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารและมือผู้สัมผัสอาหาร  ซึ่งหากตรวจสอบพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ในระดับที่ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ค้าเก็บผักดังกล่าวหรือนำไปทำลายและห้ามมิให้นำมาจำหน่ายอีก หากผู้ค้าฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม