สำนักสิ่งแวดล้อม คุมเข้มฝุ่นละอองในกรุง

| |
อ่าน : 939

ที่มา : แนวหน้า

สำนักสิ่งแวดลัอม คุมเข้มฝุ่นละอองในกรุง thaihealth

แฟ้มภาพ

ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังติดตาม ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศและหามาตรการรับมือได้ทันสถานการณ์ โดยดำเนินการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ สำนักสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีการเฝ้าระวังติดตาม เพื่อทราบระดับความรุนแรงของมลพิษทางอากาศและหามาตรการรับมือได้ทันสถานการณ์ โดยดำเนินการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของชาวกรุงเทพฯ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้กำชับสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการลดฝุ่นละออง ด้วย 15 มาตรการลด และ 2 มาตรการเพิ่ม ดังนี้ 15 มาตรการลด คือ ลดมลพิษจากการจราจร ได้แก่ เข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำ เข้มงวดการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการทุกคันในสังกัดกทม. ตรวจสอบรถบรรทุก หรือรถขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ต้องมีผ้าใบปิดคลุม ประสานจัดจราจรให้คล่องตัวรณรงค์ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รณรงค์ประชาชนผู้หมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ ลดฝุ่น ควบคุมให้บริเวณก่อสร้างทำรั้วทึบสูง 2 เมตร คุมเข้มให้มีผ้าใบปิดคลุมการก่อสร้าง กำชับล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง ห้ามก่อสร้างในยามวิกาล (เวลา 18.00-06.00 น.) ลดฝุ่นละอองจากการเผา ควบคุมดูแลไม่ให้มีการเผาขยะ และการเผาในที่โล่งทุกประเภท ควบคุมดูแลกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่ให้ปล่อยมลพิษหรือฝุ่นละออง และรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายอาหารปิ้งย่างริมบาทวิถีใช้เตาลดมลพิษ และล้างทางเท้าทุกครั้งหลังประกอบกิจการ

ส่วน 2 มาตรการเพิ่ม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความถี่ในการทำความสะอาดที่สาธารณะ คือ เพิ่มการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนและเกาะกลาง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับมลพิษ เพิ่มก๊าซออกซิเจน และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองตามท้องถนน และเพิ่มความถี่ในการล้างถนนและดูดฝุ่นถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เพศที่สาม  ปวยเล้ง  วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี  อินสตาแกรม  ผู้ว่าราชการจังหวัด  น้ำ  ถุงลมโป่งพอง  มะเขือ  อโวคาโด้  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  ปฐมวัยรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศ  องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ปัญหาคอร์รัปชั่น  โอคูโลลิงซ์ตัส  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  สุขภาพจิตที่ดี  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง  สารพิษในอาหาร  การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย  ใบหน้า  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม