สธ.เผยฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤต3โรค กลับมาทำงานได้

| |
อ่าน : 394

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

สธ.เผยฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤต3โรค กลับมาทำงานได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เผยเขตสุขภาพที่ 4 ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤต 3 โรค เปลี่ยน “ภาระ...เป็นพลังของสังคม” และ “คนไข้มาสู่....คนที่ทำงานได้ของสังคม”

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 ว่านโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนทุกคน พบว่า เขตสุขภาพที่ 4 มีผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการพ้นระยะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermediate care) จากโรงพยาบาลศูนย์กลับมาดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รูปแบบการดูแลส่งต่อผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤต และมีอาการคงที่จะเน้นใน 3 โรคสำคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เพื่อช่วยลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์  ไปยังโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านใกล้ใจพร้อมมีทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้านเพื่อช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติ สามารถกลับไปทำงานได้ นับเป็นการเปลี่ยนภาระเป็นพลังของสังคมและเปลี่ยนคนไข้มาสู่คนที่ทำงานได้ของสังคม  นอกจากนี้คนไข้หรือญาติ ยังติดต่อกับเจ้าหน้าที่คลินิกหมอครอบครัว โดยผ่านโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถติดตามดูแลการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานในปี 2560 พบว่า ช่วยทำให้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายใน 6 เดือนแรกได้ร้อยละ 70 ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงระยะฟื้นฟูให้สามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 70 ส่วนผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแต่ไม่มีแผลกดทับสามารถช่วยเหลือได้ร้อยละ 20 ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ในระยะกึ่งวิกฤตได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับสู่ชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ

ผลงานเขตสุขภาพที่ 4 ได้นำร่อง การดูแลผู้ป่วยพ้นวิกฤตดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชน โดยได้จับคู่โรงพยาบาล 4 แห่ง ดังนี้ จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี กับ โรงพยาบาลหนองแค, จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กับ โรงพยาบาลบางบัวทอง2, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากับโรงพยาบาลบางบาล และจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช กับ โรงพยาบาลท่าวุ้ง นอกจากนี้โรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 59 แห่ง ได้สำรองเตียงรองรับ 2 เตียง เพื่อทำให้คนไข้สามารถกลับมาทำงานเป็นพลังสังคมต่อไป

สำหรับเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก และสระบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม