ค่านิยมคนรุ่นใหม่ 'รักอย่างสร้างสรรค์'

| |
อ่าน : 4,448

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ค่านิยมคนรุ่นใหม่ \'รักอย่างสร้างสรรค์\' thaihealth

เปิดผลสำรวจต้อนรับวาเลนไทน์ สิงห์อมควันฟังทางนี้ สูบบุหรี่ไม่เท่ห์แล้ว แถมสุขภาพพัง วัยรุ่นไทย 97% ขอแฟนเลิกสูบบุหรี่ แถมอีก 70% เลือกคบแฟนไม่สูบบุหรี่ สสส. เตือน ริลองสูบแล้วจะติดบุหรี่ถึงกว่า 13% บุหรี่ไฟฟ้า ชี้ ยังเป็นตัวการสำคัญทำเยาวชนติดบุหรี่เพิ่ม พม.-สธ.-สสส.-ยุวทัศน์ฯ เชิญชวนรณรงค์ “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์”  วาเลนไทน์นี้ ชวนคนที่รัก เพื่อน แฟน พ่อ แม่ เลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพตัวเองและคนใกล้ตัว

วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2561) ที่สยามสแควร์ ซอย 5 กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุของเยาวชนไทยที่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยลง รวมถึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า

โดย นางยุวพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จากการที่พบว่า มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในกลุ่มเยาวชนชายถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงร้อยละ 1.9 ทาง กระทรวงตระหนักถึงปัญหานี้ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อผู้สูบ ต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด  โดยเฉพาะความ เจ็บป่วยที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ อยากให้เยาวชนใช้โอกาสวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงนี้ คิดถึงคนที่รักเรา โดยเฉพาะ พ่อ แม่ คนในครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้เลิกบุหรี่

ค่านิยมคนรุ่นใหม่ \'รักอย่างสร้างสรรค์\' thaihealth

นายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การมีความรักอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการมีความรัก มอบความรัก และใช้ความรักของเราให้เป็นประโยชน์ต่อคนรัก โดยเฉพาะการมอบสุขภาพดีและช่วยให้คนรักเลิกบุหรี่และไม่เสพบุหรี่ในเดือนแห่งความรักในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความเห็นการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-22 ปี จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักจะเป็นส่วนสำคัญต่อการจะเลือกสูบบุหรี่หรือไม่สูบในเยาวชน

ค่านิยมคนรุ่นใหม่ \'รักอย่างสร้างสรรค์\' thaihealth

ดร. นพ. บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนซึ่ง เป็นนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึง ร้อยละ 13.5 จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่นั้น ยังพบอีกว่า ร้อยละ 30 มีแฟนและส่วนใหญ่มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ ร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่ และในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะชวนให้แฟนเลิกบุหรี่โดยการให้ความรักและกำลังใจ ซึ่งความรักและกำลังใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

ด้าน นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในวันนี้ มีการจัดบู๊ทนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่และบู๊ทชวนคู่รักเลิกบุหรี่ มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่จะมาสร้างแรงบันดาลในในการเลิกบุหรี่ และการบรรยายธรรมะสร้างสรรค์ เรื่อง “รักสร้างสรรค์ วัยรุ่นไทย 4.0” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโตด้วย การเลิกบุหรี่เป็นการแสดงความรักแท้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่คนรักของตน ขอเชิญชวนให้เยาวชนนักสูบมาเลิกสูบบุหรี่ในวันวาเลนไทน์นี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม