เริ่มแล้ววันแรก "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่"

| |
อ่าน : 2,562

ที่มา:  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ววันแรก

แฟ้มภาพ

          เริ่มแล้ววันแรก "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่" เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้มีความสุขครอบคลุม 5 มิติ สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า และสุขสงบ ตามนโยบาย "มหานครแห่งความสุข" บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม

                ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน มีผู้สูงอายุเกือบร้อยคน ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองของโรงเรียนมาร่วมเรียนและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำตลอดทั้งวัน ทั้งการออกกำลังกายแบบ "มโนราบิค" , การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ , กิจกรรมการป้องกันการหกล้ม ครั้งที่ 1 (เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย) , การให้ความรู้เกี่ยวกับ "สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ควรรู้" และดนตรีบำบัด (กลองยาว) การเรียนรู้ประวัติความเป็นมา และหลักการสำคัญในการเล่นกลองยาว โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ มาร่วมให้ความรู้

          นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อดำเนินโครงการ "โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่"สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขและครอบคลุม 5 มิติ คือ สุขสบาย , สุขสนุก , สุขสว่าง , สุขสง่า และสุขสงบ ตามนโยบายมหานครแห่งความสุข

          โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 หมวด คือ ความรู้สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และหมวดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งจะใช้หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสงขลา เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยปรับตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กิจกรรมนำเนื้อหา เน้นความสุขของผู้เรียนครอบคลุม 5 มิติ จัดการเรียนการสอนจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน แบ่งเป็นห้อง 1/1 เป็นห้องเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ และห้อง 1/2 เป็นห้องเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยจะเปิดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน เป็นเวลา 20 สัปดาห์ (5 เดือน) วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และจบหลักสูตรปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน 2561

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม