ห่วงไข้เลือดออกระบาดหนักในเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 1,385

 

ห่วงไข้เลือดออกระบาดหนักในเด็ก

 

ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา รายงานตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้ง3 รหัส คือ ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกช็อก และไข้เดงกี ในรอบปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-17 ธ.ค.54 ได้รับรายงานทั้งสิ้น 63,971 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 100.07 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 59 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.09 และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.09 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 59 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 24 ราย เพศหญิง 35 ราย อาศัยอยู่ เขตกรุงเทพมหานคร 5 ราย ภาคกลาง 17 ราย ภาคเหนือ 17 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 ราย และภาคใต้ 8 ราย

กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี เดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ มิ.ย.ก.ค. โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2555 ต่อเนื่องไปถึงเดือนมี.ค. และพบได้เกือบทุกภาคของประเทศ และเพิ่มสูงในบางภูมิภาค โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออก ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังและจัดการสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม