สวนวนเกษตร สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

| |
อ่าน : 1,691

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

สวนวนเกษตร สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ thaihealth

สวนวนเกษตร สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วนเกษตร คือระบบเกษตรกรรมที่นำเอาหลักสมดุลบนความหลากหลายและยั่งยืนของระบบป่าธรรมชาติมาเป็นแนวทางในการทำเกษตรกรรม เน้นการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่เดียว จนมีความหลากหลายทางชีวภาพได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่างๆ รวมทั้งจัดองค์ประกอบการผลิตให้มีความหลากหลายมากที่สุด

พืชที่ปลูกในสวนวนเกษตรมีตั้งแต่ เพกา กระชาย ลองกอง ลิ้นจี่ เสาวรส เงาะ ชมพู่ กล้วย มะหลอดหวาน (มีเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน) มะพร้าวน้ำหอม ชา กาแฟ และยังมีบ่อเลี้ยงปลาดุก ปลาไน ปลาช่อน ปลานิล ปลากระดี่ ด้วย

ผลผลิตที่ได้ในแปลงวนเกษตร จะกันเอาไว้กินเอง อีกส่วนนำมาจำหน่ายในตำบลเมืองปอน และถ้ามีมากพอ จะนำไปจำหน่ายที่ตลาดสีเขียว หน้ากรมพัฒนาที่ดินอำเภอขุนยวม

แม้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสวนวนเกษตรจะตกเพียงปีละ 10,000 กว่าบาท แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นคุ้มค่าแล้ว เพราะทุกวันนี้แทบไม่ต้องซื้ออาหาร ด้วยสวนที่ลงแรงได้กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งมีทุกอย่าง ทั้งผัก ผลไม้ และปลาให้เลือกรับประทาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม