ประโยชน์ ของแอโรบิค

| |
อ่าน : 7,528

ที่มา: หนังสือ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ สสส.

ประโยชน์ ของแอโรบิค thaihealth

แฟ้มภาพ

                การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งหมายถึงการออกกำลังกายที่นานพอที่จะกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติทำให้ปอดหายใจเอาอากาศเข้าไปมาก หัวใจเต้นเร็วขึ้นและสูบฉีดเลือดแรงขึ้น ส่งผลให้ปอดมีประสิทธิภาพหัวใจแข็งแรง และหลอดเลือดดีขึ้น ขับถ่ายสะดวก นอนหลับง่าย ลดความเครียด ไม่อยากเหล้าและบุหรี่ช่วยลดความอ้วน จิตใจสดชื่น และมีความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือ การเดินเร็ว การวิ่ง การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ การเต้นแอโรบิค เป็นต้น

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค

                ก่อนการวิ่งควรมีการสำรวจความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนว่ามีความพร้อมเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานให้ลองดูก่อนตามกำลังหากไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็สามารถเริ่มวิ่งได้ แต่หากมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ ความดันโลหิตหรือโรคอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์ก่อน

- หากมีความผิดปกติในระหว่างการวิ่งควรหยุด เมื่ออาการบรรเทาแล้วค่อยออกวิ่งใหม่หากมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ใช้วิธีวิ่งสลับเดิน แต่หากอาการไม่บรรเทาลงให้ไปพบแพทย์

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม