ร้อง เล่น เต้น กิน นอน เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 8

| |
อ่าน : 2,756

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ร้อง เล่น เต้น กิน นอน เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 8 thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมวิชาการปฏิบัติการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 พบว่าเด็กปฐมวัยที่พัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30% เพื่อเฝ้าระวังและติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยการใช้เครื่องมือ DSPM ร่วมกับการจัดกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น กิน นอน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงได้ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน จัดอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ได้มีความรู้และทักษะในการคัดกรองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของเครื่องมือ โดยในวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้มีเวทีเสวนาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ และการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การแก้ไขภาวะโภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการและคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย DSPM และในวันที่ 17 มกราคม 2561 ได้มีการอบรมปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน  ในช่วงแรกคุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้บรรยายเรื่อง “หน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและวัยเรียนด้วยหนังสือและการอ่าน” จากนั้น เป็นการอบรมปฏิบัติการ “หนังสือและการอ่านเพื่อพัฒนาสมรรถนะรอบด้าน” และ “มหัศจรรย์ : เล่น ร้อง ทำนอง อ่าน” โดย อ.ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 240 คน จาก  6 จังหวัดในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม