เด็กปฐมวัย..เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 2,701

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เด็กปฐมวัย..เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน thaihealth

จัดเวทีร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม สู่การเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย

เมื่อไม่นานมานี้ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม สู่การเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547)” โดยมีนายแพทย์ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเสวนา “เด็กปฐมวัย: เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน” พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรชัย บุญยะลีพรรณ นางมณีรัตน์ จันทนา ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม