เด็กปฐมวัย..เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน

| |
อ่าน : 2,439

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เด็กปฐมวัย..เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน thaihealth

จัดเวทีร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม สู่การเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย

เมื่อไม่นานมานี้ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547) โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีร่วมคิด ร่วมเติมเต็ม สู่การเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2547)” โดยมีนายแพทย์ ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเสวนา “เด็กปฐมวัย: เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพที่ยั่งยืน” พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ นางเกื้อกูล ชั่งใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรชัย บุญยะลีพรรณ นางมณีรัตน์ จันทนา ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม