เบาหวานกับการถือศีลอด (ในผู้ป่วยมุสลิม)

| |
อ่าน : 1,256

ที่มา : หนังสือพูดจาภาษาเบาหวาน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เบาหวานกับการถือศีลอด (ในผู้ป่วยมุสลิม) thaihealth

แฟ้มภาพ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การแจ้งให้แพทย์ผู้รักษารู้ว่าผู้ที่เป็นเบาหวานต้องการถือศีลอด เพื่อให้แพทย์พิจารณาถึงความเหมาะสมว่าสามารถทำได้หรือไม่ และจะปรับแผนการรักษาอย่างไร และหากทำได้ควรตรวจระดับน้ำตาลระหว่างวันให้บ่อยขึ้น เพื่อป้องกันอาการน้ำตาลต่ำเวลากลางวัน และอาการน้ำตาลสูงในเวลากลางคืน

คำแนะนำเรื่องการทานยาสำหรับผู้ถือศีลอด

 • ยามื้อก่อน/หลังอาหารเช้าและ/หรืออาหารเที่ยง ให้เลื่อนไปกินตอนมื้ออาหารเย็นหลังการละศีลอด
 • ยามื้อก่อน/หลังอาหารเย็น ให้เลื่อนไปกินตอนมื้ออาหารเช้ามืด ส่วนเรื่องปริมาณของยานั้นให้แพทย์เป้นผู้พิจารณาปรับให้ตามความเหมาะสม
 • ผู้เป็นเบาหวานควรงดอาหารหวาน มัน หรือควบคุมอาหารประเภทแป้ง เพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดแปรปรวน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม