สิ่งที่ควรรู้ เพื่อป้องกันความรุนแรง

| |
อ่าน : 474

ที่มา : 5 ข้อปฏิบัติ ป้องกันความรุนแรงในสตรี https://goo.gl/6kKG5V

ด้วยทัศนคติความเชื่อของสังคมไทยที่ปลูกฝังเรื่องของฝ่ายชายจะต้องมีอำนาจที่เหนือกว่าฝ่ายหญิง สังคมเองก็ถูกปลูกฝังให้มองว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รัก เป็นเรื่องส่วนตัวของสามีภรรยา ทำให้สตรีที่ถูกกระทำมักจะต้องอดทนอนกลั้น ไม่กล้าที่จะเล่าหรือปรึกษาคนรอบข้าง3

สิ่งที่ควรรู้ เพื่อป้องกันความรุนแรง thaihealth

อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาพระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ให้ข้อมูลว่า ในแต่ละปีจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประมาณ 300 – 500 ข่าว โดยใน 1 ปีจะมีจำนวนผู้หญิงที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิประมาณ 200 ราย ซึ่งความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดในคู่รัก หรือสามีภรรยา และมักเกิดขึ้นกับประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี รองลงมาคือ 40-50 ปี และ 20-30 ปี  นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าวัยรุ่นอายุ 17-25 ปี ก็มีผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน

“5 ข้อควรปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความรุนแรง” ได้แก่

1. ตั้งสติ อย่าใช้อารมณ์

2. ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรง

3. หาทางเอาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุ

4. แจ้งเหตุ ขอรับการช่วยเหลือโดยสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300

5. อย่าเก็บเรื่องไว้คนเดียว ขอคำปรึกษา หาตัวช่วย โดยสามารถขอคำปรึกษาและการช่วยเหลือมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้ที่ 0-2513-2889

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม