ขาดไอโอดีน ไม่ใช่แค่คอพอก

| |
อ่าน : 447

ที่มา : รายการพบหมอรามา ช่วง Meet the Expert คนไทยต้องไม่ขาดไอโอดีน 

ขาดไอโอดีน ไม่ใช่แค่คอพอก thaihealth

แฟ้มภาพ

หลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่าภาวะขาดไอโอดีนทำให้เกิดโรคคอพอก แต่โดยส่วนมากยังขาดความเข้าใจในประเด็นสำคัญอยู่ นั่นก็คือความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการขาดไอโอดีนเช่นกัน อีกทั้งยังสำคัญที่สุด เนื่องจากอาจส่งผลต่อภาวะพิการทางสมองต่อทารกในครรภ์ได้อีกด้วย

ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข ให้ข้อมูลว่า ภาวะที่ร่างกายขาดไอโอดีนจะทำให้เกิดโรคคอพอกซึ่งมาจากต่อมไทรอยด์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แสดงออกถึงความผิดปกติทางร่างกายให้เห็นชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันภาวะที่ร่างกายขาดไอโอดีนยังสามารถเกิดความบกพร่องทางเชาว์ปัญญาได้ ซึ่งไม่แสดงออกทางร่างกาย ถึงแม้ภายนอกจะดูปกติทุกอย่าง แต่เมื่อทำการทดสอบเชาว์ปัญญาเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ขาดไอโอดีนและเด็กที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ขาดไอโอดีน จะพบว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ขาดไอโอดีนมีระดับเชาว์ปัญญาที่ต่ำกว่า

นอกจากนี้ยังพบว่าการขาดสารไอโอดีนยังส่งผลให้เกิดภาวะความพิการทางสมองได้อีกด้วย โดยเฉพาะกับเด็กทารกในครรภ์มารดา เนื่องจาก 90% ของการพัฒนาสมองมนุษย์จะเกิดขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ไปจนถึงอายุ 3 ขวบ ซึ่งเด็กในครรภ์จะสามารถรับสารไอโอดีนได้จากมารดา ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงควรบำรุงครรภ์ด้วยสารอาหารไอโอดีนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะความพิการทางสมองของเด็กในครรภ์

ทั้งนี้ทั้งนั้นสารไอโอดีนยังคงมีความสำคัญกับทุกคนในทุกเพศและทุกวัย เพราะมีผลต่อสมองโดยตรง แต่ในส่วนของภาวะความพิการทางสมองนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับทารกในครรภ์เป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับสารไอโอดีนมาจากมารดา ทำให้กลุ่มเป้าหมายในเรื่องนี้ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม