อ่านอะไรบ้างบนฉลากยา

| |
อ่าน : 11,689

ที่มา : คู่มือสุขภาพประชาชน โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

อ่านอะไรบ้างบนฉลากยา thaihealth

แฟ้มภาพ

การอ่านฉลากยามีความสำคัญอย่างมาก ผู้ป่วยควรทราบถึงรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ บนฉลากยาว่าประกอบด้วยข้อมูลใดบ้าง

การอ่านข้อมูลบนฉลากยาควรอ่านสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อยา : ชื่อการค้า (ชื่อที่ใช้เรียกตามแต่ละบริษัท) เช่น ไทลินอล, ซาร่า เป็นต้น
 2. ชื่อสามัญทางยา : ชื่อทางเคมีหรือสาระสำคัญของยา เช่น พาราเซตามอล เป็นต้น
 3. ส่วนประกอบของยา : แสดงสูตรผสมในยานั้น ๆ อาจประกอบตัวยาหรือสาระสำคัญของยามากกว่า 1 ชนิด
 4. ขนาดและวิธีใช้ : แสดงถึงจำนวนหรือปริมาณยาที่ใช้ในการรักษา อาการหรือโรค (ควรรับประทานตามที่แพทย์กำหนด ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเอง)
 5. วันผลิต (Mfd.) : แสดงถึงวันที่ เดือน และปีที่ผลิต โดยส่วนใหญ่จะแสดงไว้ด้านข้าง หรือก้นของภาชนะที่บรรจุ
 6. วันหมดอายุ (Exp.) : แสดงถึงวันที่ เดือน และปีที่หมดอายุ โดยส่วนใหญ่จะแสดงไว้ด้านข้าง หรือก้นของภาชนะที่บรรจุ เช่นเดียวกับวันผลิต (ควรดูวันหมดอายุก่อนรับประทานยาทุกครั้ง)
 7. เลขทะเบียนตำรับยา (Reg.) : เป็นเลขที่ใบอนุญาตให้ผลิตยา เช่น Reg. No. 82/90 หรือ Reg. No. 1A 301/38 เป็นต้น แสดงถึงการได้ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับทางสำนักงานอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบได้ที่ อย. โทร 1556
 8. คำเตือน / ข้อห้ามใช้ / ข้อควรระวัง / อาการข้างเคียง : แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอาการต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา ตามโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นข้อมูลที่จำเป้นต้องรับรู้และพึงระวัง เช่น ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์, ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี, ยานี้รับประทานแล้วทำให้ง่วง โปรดระวังการขับขี่ยานพาหนะ, ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดกรด เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม