“โรงเรียนผู้สูงอายุ” ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย

| |
อ่าน : 7,060

ที่มา : ปรภัต จูตระกูล Team Content www.thaihealth.or.th

“โรงเรียนผู้สูงอายุ” ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

“โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน” ตอนเด็ก ๆ หลายคนคงคุ้นเคยกับเนื้อเพลงนี้ แต่ใครจะคาดคิดว่า ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นที่จะต้องไปโรงเรียน แต่ผู้สูงอายุก็มีโรงเรียนให้ไปเช่นเดียวกัน

โรงเรียนผู้สูงอายุมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย มีความสุข สนุกสนาน เน้นความรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจและเท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการพึ่งพาตนเองให้ดำเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข

นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครรังสิต ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี ว่า ในการเรียนการสอนช่วงแรกผู้สูงอายุจะยังไม่คุ้นเคยกัน แต่พอเรียนด้วยกันผ่านไปสักระยะจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันผ่านทางไลน์ ปรึกษาหารือกัน มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เวลาพักเที่ยงระหว่างรอเรียนมีการนำอาหารมาแบ่งปันกัน ผู้สูงอายุทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากสอบตกเพื่อที่จะได้เรียนใหม่ เพราะมาเรียนแล้วมีสังคม มีกลุ่มเพื่อน บรรยากาศการเรียนร่วมกันจึงดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขกว่าการอยู่บ้านเฉย ๆ 

ในทางตรงกันข้าม ผู้สูงอายุที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมากลับเห็นต่าง เนื่องจากในตอนแรกไม่มีผู้สูงอายุคนไหนสนใจที่จะเข้าเรียน ผอ.โรงเรียนจึงได้แจ้งให้ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านมาตรวจสุขภาพ ทำให้หลายคนได้ทราบถึงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ หากไม่ดูแลตนเอง นางขวัญนรินทร์ โคกทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนชมพู ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่โรงเรียนสร้างสรรค์สร้างสุขผู้สูงวัย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ว่า เมื่อผู้สูงอายุได้เข้ามาเรียนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขอนามัยของตนเองไปในทิศทางที่ดี ผู้สูงอายุสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เรียบร้อย มีการตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ บุตรหลานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การมาเรียนที่นี่ทำให้ผู้สูงอายุดูแลตัวเองเป็น และหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างเป็นประจำ

ในขณะเดียวกันที่ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ เรืออากาศโทหญิงทศพร ศรีบริกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ได้เล่าว่า วิชาที่ผู้สูงอายุสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือ วิชาการเกษตร โดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีการต่อ การตอน การชำกิ่ง รองลงมาคือวิชาสมาร์ทโฟน และวิชาการสื่อสาร เนื่องจากได้วิทยากรที่ดีและเก่งทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้มาเรียน ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นตัวแทนที่มาจากชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ จึงอยากให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อในชมรมของตนเอง

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร นักวิจัยภายใต้โครงการ “การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้” ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ได้กล่าวถึงโรงเรียนผู้สูงอายุโดยสรุปว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแบบสร้างความสุข แต่ละโรงเรียนมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ โดยอาศัยความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก

ศ.ศศิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า โรงเรียนผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงโรงเรียน แต่ยังเป็นศูนย์รวมเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาผู้สูงอายุ เป็นศูนย์รวมของการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการมีส่วนร่วม และเน้นการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา และสิ่งหนึ่งที่ผู้สูงอายุได้จากโรงเรียนคือ “ความสุข” นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

แรงงานนอกระบบ  ฆ่าตัวตาย  การบดเคี้ยว  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  พิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21  หลับไม่สนิท  สารโดปามีน  ฟื้นฟูสวนป่า  โยคะเพื่อน้อง  FHP  เดินไปปั่นไป  รักลูกไม่สูบบุหรี่  ปิดเทอม สร้างสรรค์ อ่าน แรงบันดาลใจ ตำรวจ  ความเข้มข้นของสารก่อมะเร็ง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ชีวิตในเมือง รถจักยานพับ ทริปซำเหมาสู่อัมพวา 26 วัน ทำ-มะ ลองทำ วิธีขี่ปั่นท่องไปให้ได้ไกล สนุกทริปท่องบางกระสอบ bike to work ดอนเมือง  การหัวเราะ  ตรวจจับ  animation  แออัด  นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย