ประสบความสำเร็จเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

| |
อ่าน : 2,378

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ประสบความสำเร็จเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมมลพิษ ประสบความสำเร็จการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เกินเป้าและเป็นระบบขึ้น โดย กทม. เก็บรวบรวมในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ตัน

          กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประสบความสำเร็จการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เกินเป้าและเป็นระบบขึ้น โดย กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 ตัน

          นางสุณี  ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย" ว่าภาพรวมประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ตรงถังเก็บขยะที่จัดเตรียมไว้ประจำจุดมากขึ้น หลังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชน โดยนำร่อง 5 ประเภท คือ แบตเตอรี่มือถือ ซากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ และภาชนะปนเปื้อนที่เป็นอันตราย อย่างกระป๋องสเปรย์ แล้วนำไปทิ้งที่จุดทิ้งของเสียอันตราย หรือ (จุด Drop Off) ต้องการให้กรุงเทพมหานครเก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งขยะอันตรายนี้หากทิ้งรวมกับขยะทั่วไปและได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกวิธีและเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งนี้ จะขยายผลให้ครอบคุลมพื้นที่กรุงเทพมหานครและใช้เป็นต้นแบบขยายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีระบบการจัดการขยะและรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกวิธี

          ขณะที่ นางสุธิศา  พรเพิ่มพูน ผู้อำนวยการกองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 2560 กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมของเสียอันตรายที่ดำเนินการแล้ว 2,718 แห่ง จากเป้าทั้งหมด 3,815 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 71.25 ซึ่งมีจากหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 190 แห่ง ส่งผลให้ภาพรวมกรุงเทพมหานครเก็บรวบรวมปริมาณของเสียอันตรายในพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ 993 ตัน หรือร้อยละ 5 และภาคเอกชนได้ประมาณ 4 ตัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดและบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของประเทศ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม