ชู 'บางกอกน้อยโมเดล' สุขภาพดีเริ่มที่ปลายนิ้ว

| |
อ่าน : 1,806

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบเฟสบุ๊กสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยปลายนิ้ว

ชู \'บางกอกน้อยโมเดล\' สุขภาพดีเริ่มที่ปลายนิ้ว thaihealth

ชู 'บางกอกน้อยโมเดล' สุขภาพดีเริ่มที่ปลายนิ้ว นำร่องเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการบางกอกน้อยโมเดล "สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้ว" นำร่องเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนเข้าไปลงข้อมูลสุขภาพของตนเองใน Application เป็นการเตรียมความพร้อมในเชิงระบบนำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กำหนดแถลงข่าว โครงการบางกอกน้อยโมเดล "สุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้ว" ในวันที่ 18 ม.ค.นี้ ทั้งให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ระหว่าง18-22 ม.ค.61 เวลา 10.30-21.30 น. ณเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โดยจำลองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตบางกอกน้อย พิพิธภัณฑ์ศิริราช พิเศษ! 18-19 ม.ค. 17.00-19.00 น.ให้คำปรึกษาโรคผิวหนัง (20 คน/วัน) 20 ม.ค.เวลา 13.00-16.00 น. ตรวจตาเบื้องต้น เฉพาะชาวบางกอกน้อย (300 คน)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม