พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

| |
อ่าน : 1,721

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง thaihealth

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ระหว่าง พม. มรภ. พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ว่าการดำเนินงานครั้งนี้ พม.มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาผู้อยู่อาศัยในชุมชนริมคลอง ให้สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มรภ.พระนคร สนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า พอช.สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อชุมชน จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ส่วนสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความร่วมมือนี้เพื่อให้ประชาชนชุมชนริมคลองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม