พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

| |
อ่าน : 1,909

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง thaihealth

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ระหว่าง พม. มรภ. พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ว่าการดำเนินงานครั้งนี้ พม.มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาผู้อยู่อาศัยในชุมชนริมคลอง ให้สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มรภ.พระนคร สนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า พอช.สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อชุมชน จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ส่วนสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความร่วมมือนี้เพื่อให้ประชาชนชุมชนริมคลองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม