ผุดคลินิกรักษาโรคปอดอุดกั้น

โดย
| |
อ่าน : 1,761

 

ผุดคลินิกรักษาโรคปอดอุดกั้น

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทั่วโลกมีการเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 3 ล้านคน ในประเทศไทยจำนวน 1.5 ล้านคน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล อดีต รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบครบวงจร เปิดเผยว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก จากการศึกษาพบว่าทั่วโลกมีการเสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 3 ล้านคน ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจำนวน 1.5 ล้านคน และมีค่าใช้จ่ายจากการรักษา 12,735 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 0.14% ของรายได้ประชาชาตินอกจากนี้ยังมีค่าภาระทางเศรษฐกิจจากการสูบบุหรี่ จำนวน 5,550 ล้านบาทต่อปี ทำให้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็น 1 ใน 10 ของโรคเรื้อรังที่เป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และองค์กรภาคีอื่น ๆ ได้พัฒนา "คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจร โดยมุ่งหวังให้เกิดบริการตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและค้นหาผู้ป่วยที่เป็นโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยคลินิกดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในบางพื้นที่ในปี พ.ศ.2555 คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2556.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม