4 ลักษณะอารมณ์พื้นฐานของเด็ก

| |
อ่าน : 3,290

ที่มา : Sook Magazine ฉบับที่ 55 เดือนมิถุนายน 2560 โดย สสส.

4 ลักษณะอารมณ์พื้นฐานของเด็ก thaihealth

เด็กแต่ละคนเกิดมาพร้อมความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับโลกรอบตัวต่างกัน เพราะมีพื้นอารมณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Temperament) ไม่เหมือนกัน การเข้าใจอารมณ์พื้นฐานของเด็ก ควบคู่ไปกับมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย จะช่วยให้พ่อแม่ตอบสนองและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม

ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้

1. เด็กเลี้ยงง่าย (Easy Child) พบได้ราว 40% คือเด็กที่มีอารมณ์และการตอบรับต่อสิ่งรอบตัวค่อนข้างดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ง่าย มักจะมีอารมณ์ดี ไม่ค่อยงอแง กิน นอนง่าย ขับถ่ายเป็นเวลา

2. เด็กเลี้ยงยาก (Difficult Child) พบได้ราว 10% คือเด็กที่ปรับตัวยากมากเป็นพิเศษและมักจะตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวในเชิงลบ เช่น เจ้าอารมณ์ ขี้โวยวาย มักจะกิน นอน ขับถ่ายไม่เป็นเวลา คาดเดายาก

3. เด็กปรับตัวช้า (Slow To Warm Up) พบได้ราว 15% คือเด็กที่ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้ช้า ต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่ไม่เป็นไปในเชิงลบ ส่วนใหญ่จะกิน นอน ขับถ่ายเป็นเวลา อารมณ์ดี แต่มีอารมณ์อ่อนไหว ชอบทำอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไป

4. เด็กที่มีลักษณะผสม (Mixed Type) พบได้ราว 35% คือเด็กที่มีหลาย ๆ ลักษณะตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ การเรียนรู้ของเด็กในแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย โดยเด็กแต่ละคนจะมีวิธีการเรียนรู้โลกในแบบของตัวเอง ดังนี้

 • เด็กที่เรียนรู้จากการฟัง จะหูดี ไวต่อเสียง สามารถเก็บรายละเอียดจากการฟังได้ดี จดจำเนื้อเพลงที่ได้ยินไม่กี่ครั้ง หรือจำชื่อคนได้แม่นยำ ชอบพูดกับตัวเองระหว่างทบทวนสิ่งต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
 • เด็กที่เรียนรู้จากการมอง จะเชื่อมโยงการรับรู้ผ่านการมองเห็นทุกรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ดีผ่านการจดจำลักษณะ รูปภาพ สีสัน มักจะจำหน้าคนได้เก่ง
 • เด็กที่เรียนรู้จากการปฏิบัติ จะเรียนรู้ได้ดีถ้าลงมือทำ ชอบกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ขีด เขียน หยิบ จับ สัมผัส ทำท่าทาง มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวตลอด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ร้อยธรรมคำสอน  การจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน  จิตบำบัด  สวดมนต์  ชุมชนบ้านมั่นคง  สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี  ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร  จากสัตว์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าว วิถีสุข ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 งดเหล้าเข้าพรรษา ละบาป รับบุญ ประสบการณ์จากภาคีเครือข่าย  โทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปลูกผักลอยฟ้า  ภาคอุตสาหกรรม  อัตราการสวมหมวกกันน็อค  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  SPF  สสจ  โรคมือปากเท้า  โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย  เสียชีวิต  น้ำยายืดผม  อาหารที่ห้ามสำหรับคนนอนดึก  Aree Jampaklay  หมาแมว  วัดวาปีสุทธาวาส  กฟผ