สสส.หนุนฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาสรู้เลือกใช้ชีวิตพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

โดย
| |
อ่าน : 1,349

สสส.หนุนฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาสรู้เลือกใช้ชีวิตพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

สสส.หนุนฟื้นฟูเด็กด้อยโอกาสรู้เลือกใช้ชีวิตพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสว่า ในปีนี้โครงการจะเน้นการสร้างแกนนำเยาวชนในพื้นที่ต่างๆตามแต่ละประเด็นกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้น

ทั้งกลุ่มเยาวชนชาวเลซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ ใน จ.ภูเก็ต กลุ่มเด็กแรงงานในสวนส้มที่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเด็กพิการที่ จ.เชียงรายโดยจะนำเยาวชนเหล่านี้ร่วมอบรมทำกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานตามลักษณะเฉพาะกลุ่ม ทั้งทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งการสำรวจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำเหล่านั้นเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ ก่อนจะเป็นกำลังหลักร่วมสร้างชุมชนของตนเอง

นายวีรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมกราคมนี้เป็นต้นไป โดยวันที่ 25-26 ม.ค.จะเป็นการอบรมทักษะอบรมนวดแผนไทยให้แก่กลุ่มเด็กพิการ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนั้นแต่ละโครงการจะเริ่มทำกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้ง ทั้งนี้จากการประเมินศักยภาพ สสส.ยอมรับว่ากลุ่มเยาวชนเหล่านี้มีความพร้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเยาวชนในระบบการศึกษาปกติ เพราะต้องรับผิดชอบภาระครอบครัว ทำให้โอกาสในการทำกิจกรรมน้อย เหตุนี้ สสส.จึงต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมออกแบบตามความต้องการของเยาวชน พร้อมเชื่อมโยงสนับสนุนให้ชุมชนของกลุ่มเด็กเหล่านี้เข้มแข็งและเป็นกำลังหลักในการบ่มเพาะเยาวชนรายอื่นๆ ต่อไป

นายอดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์ สมาคมสร้างเสริมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในฐานะหัวหน้าผู้ประสานงาน "โครงการวันแลงใหม่ของเด็กในสวน" กล่าวว่า กิจกรรมที่ทำในขณะนี้จะเน้นให้เยาวชนได้สำรวจชุมชนตัวเองผ่านการผลิตสื่อเพื่อให้เยาวชนสะท้อนความคิดที่มีต่อตัวเอง ก่อนนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาเสนอพร้อมวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น อาทิ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข กระทั่งทัศนคติเกี่ยวกับการเข้าเมืองไปหางานทำ ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตให้แก่เยาวชนด้วย

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม