ผู้ชาย 86% ชอบใช้ความรุนแรง

โดย
| |
อ่าน : 5,091

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เผยสถิติเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศถึง 2 หมื่นกว่าราย พบผู้ที่ใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นชายมากถึง 86%

ผู้ชาย86%ชอบใช้ความรุนแรง

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2553 พบว่าเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศถึง 25,767 ราย และจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรง ในครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่าในช่วงปี 2551-2554 ผู้ที่ใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นชายมากถึง 86%

"การแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในปี 2555 นี้จะนำพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการลดความรุนแรงในเด็กและสตรีของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีมาเป็นตัวอย่างดำเนินงาน ซึ่งการแก้ปัญหาจะเน้นการบำบัดผู้ใช้ความรุนแรงและเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงไปพร้อมกัน"

นางสาวอรุณี ศรีโต นายก สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงในเด็กและสตรีคือ ยาเสพติดและการดื่มสุรา ซึ่งมีสาเหตุมาจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความเครียด ความไม่มั่นคงของที่อยู่อาศัยและงานที่ทำ ซึ่งเหตุนี้ทำให้เด็กถูกครอบครัวละเลย ปล่อยให้ดำเนินชีวิตด้วยตนเอง กลายเป็นเด็กติดเกม มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนผู้ปกครองเมื่อดื่มสุราก็จะเกิดปัญหาทำร้ายร่างกายขึ้นมา

"การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการพูดคุยทำความเข้าใจ พร้อมให้คำแนะนำในการลดเลิกอบายมุขต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวลงได้"

 

         

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม