ราชภัฎสุราษฏร์ฯ รณรงค์เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ลดอุบัติเหตุปีใหม่

| |
อ่าน : 866

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ราชภัฎสุราษฏร์ฯ รณรงค์เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ลดอุบัติเหตุปีใหม่ thaihealth

มรส. สานต่อกิจกรรมปีใหม่เมาไม่ขับไป – กลับปลอดภัย เปิดศูนย์เพื่อนร่วมเดินทาง 7 วัน มุ่งส่งเสริมให้ผู้ใช้ถนนขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี (มรส.) โดยองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2560 จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ เปิดศูนย์เพื่อนร่วมเดินทาง 7 วัน ปลอดภัย จัดโครงการเที่ยวปีใหม่ปลอดภัยควบคู่กับโครงการเครือข่ายอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้ ปีที่ 3 และกิจกรรมเที่ยวปีใหม่เมาไม่ขับ ไป-กลับขับขี่ปลอดภัย มุ่งสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ในช่วงเทศกาลเพื่อลดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ ถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆ ปี บนถนนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัตติเหตุจากผู้คนที่ขับรถด้วยความเร็วสูง ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ตลอดจนพฤติกรรมละเมิดกฎจราจรจำนวนมาก เพื่อลดการสูญเสียมหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ด้าน นายโชตินันท์ รัตนฤทธิ์ รองนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2560 มรส. เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับประชาคมงดเหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ และชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยจัดให้มีการตั้งศูนย์ขึ้นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม