ราชภัฎสุราษฏร์ฯ รณรงค์เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ลดอุบัติเหตุปีใหม่

| |
อ่าน : 803

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ราชภัฎสุราษฏร์ฯ รณรงค์เมาไม่ขับ กลับปลอดภัย ลดอุบัติเหตุปีใหม่ thaihealth

มรส. สานต่อกิจกรรมปีใหม่เมาไม่ขับไป – กลับปลอดภัย เปิดศูนย์เพื่อนร่วมเดินทาง 7 วัน มุ่งส่งเสริมให้ผู้ใช้ถนนขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี (มรส.) โดยองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2560 จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานในพื้นที่ ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ เปิดศูนย์เพื่อนร่วมเดินทาง 7 วัน ปลอดภัย จัดโครงการเที่ยวปีใหม่ปลอดภัยควบคู่กับโครงการเครือข่ายอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคใต้ ปีที่ 3 และกิจกรรมเที่ยวปีใหม่เมาไม่ขับ ไป-กลับขับขี่ปลอดภัย มุ่งสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม และรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ในช่วงเทศกาลเพื่อลดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ณ ถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆ ปี บนถนนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัตติเหตุจากผู้คนที่ขับรถด้วยความเร็วสูง ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ ตลอดจนพฤติกรรมละเมิดกฎจราจรจำนวนมาก เพื่อลดการสูญเสียมหาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

ด้าน นายโชตินันท์ รัตนฤทธิ์ รองนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปี 2560 มรส. เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับประชาคมงดเหล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ และชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยจัดให้มีการตั้งศูนย์ขึ้นบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

จิตสำนึกความปลอดภัย  หนัาฝน  หลงลืม  จอดรถอย่าลืมเด็ก  อสม.  โชคดี  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  วิธีดื่มน้ำ  เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  น้ำมันพืช  พันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานวิชาการ สสพ. คนพิการในสังคมไทย  เรื่องเล่า  เสียง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนผักคนเมือง ผักปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัว มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ชมรมเกษตรในเมือง คณะทำงานกินเปลี่ยนโลก  ข้าวเบา  flash mob ทำมะ  ตัวไรอ่อน  สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น  ไฟ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม