3 หน่วยงานร่วมจัดทำคู่มือทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์

| |
อ่าน : 2,914

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 หน่วยงานร่วมจัดทำคู่มือทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ thaihealth

ภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรม สบส.จับมือ วพ.และมว. จัดทำคู่มือทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ สร้างมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือ 2 หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมจัดทำคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต, ตู้อบทารกแรกเกิด, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้า ซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้า สำหรับการวัดค่าต่อเนื่องเครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟาเรด, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ, เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด เป็นต้น ใช้ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการสุขภาพ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการทำ MOU กันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การใช้งานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้จัดทำคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่ใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต, ตู้อบทารกแรกเกิด, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าสำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟาเรด, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ, เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด ใช้ควบคุม กำกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานได้อีกด้วย

นายปริญญา คุ้มตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์มีหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิศวกรรมการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งคู่มือทดสอบฯ ประกอบด้วย ขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทดสอบ และประเมินผล เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติถูกต้อง แม่นยำมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งกรม สบส.จะดำเนินการลงพื้นที่ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และจะออกใบรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ พร้อมติดสติกเกอร์ให้กับเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ สอบเทียบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานบริการสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ได้ทยอยส่งมอบคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ทั้ง 9 เล่มให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา จำนวน 150 แห่ง นอกจากนี้ กรม สบส.ได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2561 จะดำเนินการจัดทำเพิ่ม ได้แก่ เครื่องดูดของเหลว เครื่องจี้ไฟฟ้า และเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หากหน่วยงานใดสนใจหรือขอรับคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2149 5680 ต่อ 1301 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม