ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

| |
อ่าน : 2,369

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ thaihealth

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ออกปฏิบัติงาน เน้นเข้มงวดเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และปล่อยขบวนรณรงค์ออกปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นศูนย์บัญชาการอำนวยการและประสานงาน เพื่อความปลอดภัยจากจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 พร้อมสร้างการรับรู้และจิตสำนึกตระหนักในการเดินทางอย่างปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการผนึกกำลังจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด กองบิน 5 ตำรวจทางหลวง ฉก.จงอางศึก ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน สาธารณสุขจังหวัด แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด คปภ.จังหวัด สสส. และประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้ง องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิเพื่อการสาธารณกุศล ภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปฏิบัติการอำนวยความปลอดภัยตลอดเวลา 24 ขั่วโมง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้รับการบริการและการดูแลอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในทุกเส้นทางตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคน

ทั้งนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้เน้นย้ำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เข้มงวดเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การใช้รถใช้ถนน ตามแนวทาง "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม