ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว จ.หนองบัวลำภู-อุดรธานี

| |
อ่าน : 691

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ทีนิวส์

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว จ.หนองบัวลำภู-อุดรธานี thaihealth

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู-อุดรธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่นจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานีทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้างเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ที่ผ่านมาจึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

ในวันดังกล่าว เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เสร็จแล้ว องคมนตรี และคณะเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จำนวน 1,000 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนายูงและพื้นที่ตำบลนาแค จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อำเภอนากลาง ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 9 ตำบล 127 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 16,829 คน อำเภอน้ำโสม ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,906 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม